Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 12 maj - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

Maj 2021

Hej,

Tyvärr ser vi ingen ljusning beträffande smittspridningen i Örebro. På skolan är det för närvarande fortfarande ett fåtal bekräftade fall covid-19. Vi smittspårar och tar nu personlig kontakt med elever som vi vet arbetat inom två meters avstånd under minst 15 minuter med en bekräftat sjuk person. På detta sätt försöker vi hålla smittspridningen nere. Vi har i dagsläget ingen större oro för någon ökad smittspridning på skolan.

Efter nya samtal med smittskyddet i Örebro har jag beslutat att vi fortsätter med delvis fjärrundervisning för årskurs sju och åtta under vecka 20. Vi hoppas att vi kan gå tillbaka till ordinarie undervisning från och med vecka 21.

Jag påpekar igen att det är mycket viktigt att man tar sitt personliga ansvar med att tvätta händerna, använda handsprit, hålla avstånd så mycket det går samt att gå ut på rasten. Det är också mycket viktigt att man är hemma vid minsta symptom, såsom snuva, ont i halsen, ont i huvudet och hosta. Är någon i familjen sjuk i covid-19 måste resterande familjemedlemmar vara i karantän, alltså inte gå till skolan även om man känner sig frisk.

Det är viktigt att ni samtalar hemma om att hålla avstånd i alla sammanhang där det är möjligt.

Vecka 20
Måndag - Fjärrundervisning årskurs 8
Tisdag - Fjärrundervisning årskurs 7
Onsdag - Fjärrundervisning årskurs 8
Torsdag - Fjärrundervisning årskurs 7
Fredag - Fjärrundervisning årskurs 7
Årskurs 6 - Läser enligt ordinarie tider men basgruppsvis, alla dagar på plats i skolan.
Årskurs 9 - Läser enligt ordinarie schema på plats i skolan.

Elever i årskurs 7-8 som är i behov av extra stöd förväntas vara på skolan. Elever som är på skolan när det är fjärrundervisning förväntas arbeta enligt sitt schema.

Vid fjärrundervisningen har vi märkt att en del elever inte loggar in på WS samt att en hel del arbetsuppgifter inte blir gjorda. Det är viktigt att det som skall göras blir gjort även de dagar eleverna har fjärrundervisning, stötta gärna era barn där hemma genom att påminna och fråga hur det går i skolarbetet.

Projektprov, måndag och onsdag, genomförs som vanligt i skolan för de elever det gäller, 08.15-09.30 även de dagar det är fjärrundervisning.

Angående matsituationen under dessa veckor så finns det matlådor att hämta på skolan, antingen dagen innan distans om eleven är i skolan eller samma dag.

Nu är det den tid på året då alla enkätsvar kommer. Elev- och föräldraenkäten är fortsatt i topp och vår skola ligger bland de fyra skolor som har högst resultat bland alla Kunskapsskolans grundskolor! Även i Skolinspektionens enkät uppnår vi höga resultat. Detta känns så klart mycket skönt och är en bra kvalitetssäkring av vår verksamhet. Tack till alla er som tog er tid att besvara enkäterna.

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig.

Hälsar
Mats Barlow
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.