Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 28 maj - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

Maj 2021

Tiden flyger iväg och det är redan dags att summera året som gått, det är nämligen bara nio arbetsdagar kvar av läsåret. Ett läsår som minst sagt varit annorlunda. Vi har klarat oss bra tycker jag beträffande corona på skolan. Inga större utbrott och endast ett fåtal sjuka per vecka sedan påsklovet. Då vi tvingats att kasta om i planeringen och ändra i organisationen på grund av pandemin, har vi också fått möjligheten att testa olika idéer i undervisningen. Vi ser tyvärr att fjärrundervisningen påverkat elevernas resultat negativt, de lär sig bättre när de är på plats. Slutsats; det är viktigt att vara i skolan. Elever i år 6 har läst alla ämnen med sin basgrupp hela dagarna, likt en traditionell skola. Det har lett till att det blivit stökigare och oroligare beträffande arbetsron. Slutsats; vårt arbetssätt med fokus på den enskilde eleven och eget schema skapar arbetsro och bättre måluppfyllelse. Denna insikt stärker oss ännu mer i vårt planerings- och kvalitetsarbete inför nästa läsår. Vi har trots detta år fått ett mycket bra resultat från medarbetar-, elev- och föräldraenkät. Skolinspektionen har också genomfört sin egen enkät och resultatet i denna bekräftar resultaten i våra egna enkäter.

Våra studieresultat i år nio ser ut att höjas ytterligare mot föregående år, det visar att vår prioritering av niorna under fjärrundervisningen har gett önskad effekt. I Pangeas rikstävling i matematik hade vi två elever bland de tio främsta och år nio tog hem segern i årskurstävlingen. År åtta blev tvåa i deras årskurstävling. Dessa resultat gagnar alla elever på alla nivåer och visar att vårt kvalitets- och utvecklingsarbete håller hög klass.

Lovskola
För de elever som har rester kvar trots att terminen är över håller vi lovskola den 14-17 juni klockan 09.30-15.00. Elever blir kallade av handledarna.

Avslutning
Då skolan är undantagen från de nya direktiven som gäller från den 1 juni, kommer avslutningsdagen den 10 juni att se ut på detta sätt;

Fjärravslutning för år 6-8 klockan 10.30-11.15. Betygen skickas per post.

År 9
13.00 Samling och mingel vid tältet på gården.
14.30-16.00 Lunch.
16.00-16.30 Samling i basgrupperna för betygsutdelning och hej då!

Tyvärr får inga vårdnadshavare närvara men att lämna och hämta går bra.

Avslutningen kommer att dokumenteras och ni kommer kunna ta del av det i efterhand.

Tack för ett bra samarbete under 2020/2021! En trevlig sommar önskar jag alla!

Välkomna tillbaka hälsar jag nuvarande år sex, sju och åtta.

Mats Barlow
Er rektor.

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.