Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Mats Barlow berättar om händelser på skolan.

Oktober 2021

Två månader har nu gått sedan skolstart och det mesta beträffande planering, struktur och arbetsmetoder har satt sig. Det har varit en lugn och bra start. Fokus har varit inskolningen av eleverna i årskurs sex så att även de kommer in i vårt arbetssätt. År sex har sina utvecklingssamtal vecka 41 och 42. Nu är också vår sportakademi i full gång. Cirka 60 elever aktiverar sig en gång per vecka med padel, fotboll, dans, tennis och skridskor kombinerat med ett teoripass per vecka.

Skolan gör nu i dagarna den terminsförlagda betygsprognosen. Det är en check på var eleverna ligger prestationsmässigt så här långt. Vi gör denna prognos en gång per termin för att se hur eleverna ligger till utifrån deras individuella mål. Handledaren och eleven checkar tillsammans av att eleven arbetar i fas med sina mål samt meddelar elev och vårdnadshavare om det föreligger en risk för att eleven inte når sina mål eller riskerar att inte nå godkända betyg.

Ledigheter
Alla elever skall ha undervisning minst 178 dagar i skolan per år. En del vårdnadshavare väljer att resa bort på tider då det inte är lov, detta påverkar skolsituationen på ett flertal områden. Eleven har svårt att ta igen det som man gått miste om under frånvaron och lärarna behöver planera för ledigheten. Ledighet under skoltid också innebär mycket extra arbete för lärarna när eleven kommer tillbaka, för att se till att eleven kommer ikapp i sitt skolarbete. Den tid som lärarna har lagt ned vid denna frånvaro behövs i den ordinarie undervisningen. Vi har som skola valt att inte bevilja några ledigheter för nöjesresor. Elever som är aktiva inom idrott, kultur eller liknande och behöver åka på läger under skoltid kan beviljas ledighet för det om ansökan kommer in två veckor innan den önskade ledigheten.

Frånvaro
Skolan har en skyldighet att rapportera, utreda och anmäla elevfrånvaro till Örebro kommun. Detta görs i åttaveckorscykler. Det har nu gått åtta veckor sedan skolstart och en rapport förbereds nu till kommunen. Vårdnadshavare kan komma att kontaktas av skolan i denna utredning.

Vaccination covid-19
Nu kan barn och ungdomar i åldern 12-15 år boka tid för vaccination mot covid-19, via Örebro Läns Landstings upprättade vaccinationsmottagningar. Allmän information kring vaccination finns på 1177.se. Tidsbokning för vaccineringen sker via Region Örebro Län. Detta gäller tills vidare då vi på skolan inte har fått något annat besked i dagsläget.

Hälsningar
Mats Barlow
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.