Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Anders Danielsson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej!

Då var vi äntligen igång!

Nyheter och förändringar på skolan
Anders Danielsson heter jag som nu tar över som rektor efter Mats Barlow. Men ni behöver inte vara oroliga, jag är inte ny på jobbet - jag var med och startade skolan 2010 och jag har sammanlagt jobbat inom Kunskapsskolan i 15 år. Innan jag var med och startade skolan i Örebro jobbade jag som rektor på Kunskapsskolan Enköping. 2012 fick jag sen jobb som förvaltningschef i Nora kommun. Där blev jag kvar ett par år för att sedan återkomma till Kunskapsskolan Enköping. År 2018 blev jag rekryterad till Vingåkers kommun, även där som förvaltningschef. Jag slutade i Vingåker 2020 och arbetade efter det som interim rektor under ett par år innan jag nu är tillbaka på Kunskapsskolan Örebro igen.

Fler förändringar på personalsidan är att Charlotta Brage, slöjdlärare, har valt att gå vidare till ett nytt arbete. Ny slöjdlärare är Samira Karim. Hemkunskapsläraren Jone Gustavsson har också slutat och där tar Joachim Preutz över. En tredje medarbetarförändring är att Johnny Pettersson har slutat, rekryteringen av en ny matematiklärare är klar och Christina Reknes kommer att ta över från den 19 september.

Som några av er säkert har hört så har det tillkommit lite nya lagar som gäller skolans värld. En sammanställning av dessa lagförändringar kommer sist i detta mail. En förändring, som kanske blir stor för en del elever men som för andra spelar mindre roll, är att vi kommer att samla in elevernas mobiler på morgonen och lämna tillbaka telefonerna när skoldagen är slut. Anledningen är att vi vill skapa en bättre studiero för alla elever. Naturligtvis kommer det att kunna bli undantag då vi vet att vissa elever behöver mobilen för att kunna ha koll på till exempel sin medicinering eller liknande.

Nya lagar inom skolan från den 1 augusti 2022
Från den 1 augusti gäller ändringar i skollagen som innebär att all personal i skolan får göra det som är befogat för att öka tryggheten och studieron. Det kan till exempel handla om att ingripa fysiskt för att avvärja våld och kränkningar. Det blir även enklare för rektorn att ta beslut om avstängning. Samtidigt införs nya bestämmelser som reglerar användning och omhändertagande av mobiltelefoner. Det införs nya bestämmelser om att mobiltelefoner i regel bara får förekomma vid undervisning enligt lärarens instruktioner, det vill säga som ett medel i undervisningen. Mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning får även användas om det sker som en extra anpassning eller särskilt stöd. Privat användning av mobiltelefoner i samband med undervisning är dock som huvudregel inte tillåten. Det tydliggörs nu också under vilka förutsättningar rektorn eller en lärare får omhänderta mobiltelefoner. Rektor kan besluta att mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning ska samlas in vid varje skoldags början. I sådana fall ska föremålet återlämnas senast vid varje skoldags slut. Rektorns beslut får avse högst ett år i taget.

Det ska bli spännande att få vara med och fortsätta utveckla Kunskapsskolan här i Örebro.

Så varmt välkommen tillbaka till ett spännande läsår!

Nu kör vi !

Med vänlig hälsning
Anders Danielsson
Rektor Kunskapsskolan Örebro

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.