Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Anders Danielsson berättar om händelser på skolan.

Oktober 2022

Oj, tiden går verkligen fort! Hösten är här med frisk luft och alla härliga färger uti naturen. Vi närmar oss vecka 44 och därmed en välförtjänt ledighet för eleverna.

Nu under oktober månad genomför lärarna en betygsprognos (målavstämning) för alla elever i respektive ämne. Detta för att se att eleven ligger i fas med de betygsmål som ni tillsammans satte upp vid utvecklingssamtalet. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via EDS och Loggboken som finns på Kunskapsporten.

Under höstlovet anordnar vi lovskola för de elever som riskerar att inte nå godkänt betyg. Information gällande lovskola kommer att ges av handledaren till berörda elever och vårdnadshavare. Ni som får erbjudande om lovskola rekommenderar jag tar vara på tillfället så att vi gemensamt gör allt vad vi kan för att eleverna ska nå godkända betyg i alla ämnen.

Ett par veckor efter höstlovet, vecka 47, kommer vi att ha de muntliga nationella proven för årskurs 6 och 9. Årskurs 8 kommer under vecka 47 att vara ute på prao.

Skolans ordningsregler
De flesta av eleverna på skolan följer våra ordningsregler och tar hand om den gemensamma skolmiljön på ett fint sätt. Tyvärr har vi dock sett att en del elever bryter mot reglerna på olika sätt och för att få ordning på detta behöver vi som skola, tillsammans med er vårdnadshavare, vara tydliga med vad som förväntas av eleverna. Ett nära samarbete mellan skolan och hemmet skapar de bästa förutsättningarna för eleverna.

Det har framkommit att det finns ett flertal elever som röker vejp/E-cigarett under skoltid. Detta sker på raster, på toaletter, i omklädningsrum, till och från idrotten och utanför skolan. All rökning på skolan och under skoltid är förbjuden. För elever som ertappas med att röka vejp på skolan sker följande konsekvenser.

  1. E-cigaretten beslagtas.
  2. Vårdnadshavare till eleven informeras.
  3. Vårdnadshavare får komma och hämta E-cigaretten på skolan.
  4. Vid upprepat gränsöverskridande beteende kallas elev och vårdnadshavare till skolan för att upprätta en gemensam plan och med ytterligare konsekvenser.

Vi uppmanar alla föräldrar att skaffa sig information om vad E-cigaretter/vejp är. Hur det kan påverka ditt barn och vilka lagar som gäller angående tobak. Prata med ditt barn om vilka risker och vilka regler som finns. Vi hänvisar er till följande sida för information.

E-cigaretter - Umo

Vi har ju sedan terminsstart samlat in alla mobiltelefoner på morgonen. Det har i stort sett fungerat bra, några elever har testat oss genom att lämna ifrån sig en “gammal” telefon. Om vi kommer på någon elev under dagen med sin telefon så beslagtas den och så får ni vårdnadshavare komma och hämta ut telefonen.

Tyvärr har vi en del förstörelse på skolan i form av klotter och sabotage på toaletter och i omklädningsrummen. Detta kostar mycket pengar som vi skulle kunna använda till annat. Prata gärna hemma om att det blir kostsamt om man blir påkommen med att förstöra på skolan.

Anders

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.