Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Anders Danielsson berättar om händelser på skolan.

Januari 2023

Hej!

Välkommen till vårterminen 2023! Nu går vi mot ljusare tider och rätt som det är så är det sommarlov, men innan dess är det en hel del saker som ska göras. De flesta utvecklingssamtal är avklarade och fokus nu är arbetet framåt för att nå vårterminens mål. Gå gärna in i EDS:n tillsammans med ditt barn och se över vilka mål ditt barn har i varje ämne och samtala gärna om vad som krävs för att nå de målen. Du har även möjlighet att se vilka veckomål ditt barn har satt och om allt som ska göras under veckan är klart. Har du koll på EDS:en och veckomålen så har du bra koll på vad ditt barn presterar i skolan.

Nytt på skolan!
Vi hälsar Tomas Karlsson välkommen till skolan. Tomas kommer att undervisa i NO , främst i årskurs 7 och 8. Tomas har arbetat med undervisning i ungefär 10 år och har undervisat både på gymnasiet och högstadiet.

Skolinspektionens enkät!
Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas mailledes till dig som vårdnadshavare i Kunskapsskolan. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år med samtliga huvudmän i Sverige i syfte att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. För oss i Kunskapsskolan är det viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den. Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Nationella prov årskurs 6 och 9
Snart är det dags för de skriftliga nationella proven. Vi vill påminna om att eleverna inte kommer att beviljas ledighet under de dagar de har nationella prov.

Information om alla datum för de nationella proven hittar ni på Skolverkets hemsida.

Med förhoppning om en riktigt bra vårtermin!

Anders Danielsson
Rektor Kunskapsskolan Örebro

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.