Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Anders Danielsson berättar om händelser på skolan.

Mars 2023

Hej!

Nu är det bara 15 skoldagar kvar till påsklovet och 58 skoldagar kvar till sommarlovet. Tiden går fort nu och det är mycket som ska hinnas med!

Nationella prov
Vecka 11 börjar nationella prov för åk 6 och v 12 är starten för åk 9. Före påsk kommer årskurs 6 att genomföra prov i svenska och engelska medan årskurs 9 får koncentrera sig på svenska och NO, kemi. Den allra bästa förberedelsen för dessa prov är att vara med och aktiv på lektionerna innan proven. Datum för de nationella proven hittar ni i slutet av brevet.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Som ni säkert redan har uppmärksammat så är det nu dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startade måndagen den 6 mars och sista svarsdagen är den 19 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startade fick du ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Betygsprognos
Under vecka 10-12 genomför vi betygsprognoser för samtliga elever på skolan. De ger en avstämning på hur eleverna ligger till gentemot sina slutmål och terminsmål. Efter påsklovet kommer handledarna att gå igenom betygsprognosen med varje elev. Det kommer även att skickas ut en sammanställning till er vårdnadshavare om hur ert barn ligger till. Vid terminsstart, i samband med utvecklingssamtalet, gjorde ni tillsammans med ert barns handledare en plan för terminen. Denna plan finns att se i ditt barns loggbok. Sätt dig gärna tillsammans med ditt barn och se över hur det går i skolan utifrån terminsplanen och de kommentarer som finns i EDS.

Du som vårdnadshavare kan logga in i Kunskapsporten och ta del av bland annat ditt barns loggbok och EDS. Nedan kommer en påminnelse om hur du går tillväga för att logga in på Kunskapsporten:

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.
  3. Klart!

På sidan du som vårdnadshavare först kommer till finns tips för att komma igång och hitta rätt. För dig som har fler än ett barn hos oss finns möjlighet att välja vilket av dina barn du vill se information för. Saknar du BankID kan du logga in med ditt barns inloggningsuppgifter.

Har du frågor?
Behöver du hjälp med loggboken är det en god idé att fråga ditt barn.
För teknisk support, synpunkter och förslag på förbättringar, kontakta:
vardnadshavarinloggning@kunskapsskolan.se.

Tiktok
Ni är säkert alla medvetna om att TikTok är en mycket populär app bland barn och unga. Precis som med alla sociala medier finns det både för- och nackdelar med det som sker på dem. Prata gärna med ditt barn om vad de ser och lägger ut på sitt TikTok-konto.

Med vänlig hälsning,
Anders Danielsson
Rektor Kunskapsskolan Örebro

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.