Ansök
Om oss

Så arbetar vi på Kunskapsskolans Resursskola Hägersten

Vi vet att elever lär på olika sätt och i olika takt. På Kunskapsskolans Resursskola har vi därför en pedagogik som är personligt utformad, där vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov.

Utöver den ordinarie undervisningen erbjuder vi alla våra elever ett omfattande resursstöd och ett kontinuerligt, sammanhängande specialpedagogiskt stöd. För att vi ska kunna göra detta på ett bra sätt har vi en väl tilltagen bemanning och arbetar efter en tydlig struktur. Vår skolmiljö är både trygg och tillgänglig för att skapa den studiero som våra elever behöver.

Pedagogerna i skolan

Som elev på Kunskapsskolans Resursskolan har du en trygg relation med dina lärare. De brinner för att varje elev ska hitta sin egen motivation och vilja att ta till sig kunskap.

Våra pedagoger är aktivt närvarande under hela skoldagen. Det skapar både trygghet och studiero men också möjlighet att kontinuerligt stötta din utveckling av socialt samspel och konflikthantering.

Den personliga handledningen

Vi har samma läroplan som alla skolor, men eftersom vi sätter varje elev i centrum ser vår pedagogik annorlunda ut. Varje vecka har du enskilda coachande samtal med din handledare, där ni planerar din tid och dina studier. Det gör att ni får en nära relation.

Tillsammans gör ni upp en studieplan med kunskaps- och betygsmål som du arbetar mot. Målen följs upp regelbundet och din handledare coachar dig i hur du ska ska komma vidare i ditt skolarbete.

Att träna den sociala förmågan

Under året genomför vi aktiviteter utanför skolans lokaler. Det kan handla om allt från museibesök till hajk med övernattning. Här ger vi våra elever ytterligare möjlighet att utveckla sin sociala förmåga, stärka sin självkänsla och förankra delar av den ordinarie undervisningen i verkliga sammanhang.

Schemat

På Kunskapsskolans Resursskola erbjuder vi alla grundskolans ämnen utom moderna språk. Vårt schema har en tydlig struktur som gör att du känner igen dig från dag till dag.

En dag hos oss

Vi startar dagen
När du kommer till skolan på morgonen finns det alltid medarbetare som tar emot dig i entrén. Vi stämmer av varje elevs dagsform och hjälper alla att hitta till rätt plats i tid.

Vår undervisning startar klockan 9.00 med en så kallad basgruppssamling. Där går vi igenom dagen. Men vi pratar också om aktuella nyheter och gör värdegrundsövningar. Sedan startar dagens schema.

Undervisningspass
Våra lektioner är 40 eller 60 minuter långa med möjlighet till paus vid behov. I anslutning till flera av lektionspassen har du också en workshop, som är individuellt planerad av din personliga handledare.

Syftet med våra workshops är att möta varje elevs individuella behov. Några behöver korta pass och byte av uppgift för att hålla fokus, andra behöver fortsätta att arbeta i lugn och ro när de väl har kommit igång. Vissa har istället behov av extra tid i ett särskilt ämne eller att få möjlighet att fördjupa sig i det som motiverar allra mest.

Raster

Vi serverar alltid frukost efter dagens andra lektion och i samband med det har alla elever en 30 minuter lång rast. Ytterligare en längre rast finns sedan inlagd på ditt schema i samband med lunch.

Under rasterna erbjuds du flera aktiviteter som pingis, biljard eller brädspel och har även öppet i musiksalen, slöjdsalen och bildsalen. Men du kan också gå promenader, vara ute på vår gård eller spela fotboll och basket.

Trygghet och studiero
Våra medarbetare är aktivt närvarande under hela skoldagen. Det skapar både trygghet, studiero och möjlighet att kontinuerligt stötta din utveckling av socialt samspel.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.