Ansök
Om oss

Praktisk information

Här hittar du som elev och förälder information som rör Kunskapsskolans resursskola Hägersten.

För att underlätta för dig som elev och förälder har vi samlat all information som rör skolan på den här sidan.

Sjukanmälan

Vårdnadshavare sjukanmäler sitt barn före kl 08.00 varje dag barnet är sjukt.

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare via BankID på Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).

För kontakt direkt med skolan ring: 0733-17 34 94

Matsedel

Se vad som serveras på skolan framöver.

Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Kalendarium


Läsår 23/24


 


9/1Skolstart vt -24
25/1Studiedag
Vecka 9Sportlov
29/3Långfredag
Vecka 14Påsklov
9/5

Kristi himmelsfärd

10/5

Lovdag

22/5

Studiedag

6/6

Nationaldagen

7/6

Lovdag

12/6

SkolavslutningInloggning på Kunskapsporten för vårdnadshavare

Nu kan du som vårdnadshavare logga in på vår digitala plattform Kunskapsporten och ta del av ditt barns loggbok. Där ser du bland annat veckans planering och de senaste bedömningarna.

Gör så här:
1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www)
2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.

Ledighetsansökan

Vid ansökan om ledighet görs en samlad bedömning av den enskilde elevens situation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet kan beviljas.

Drogpolicy

Handlingsplan för drogfri grundskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På vår skola ska ingen känna sig trakasserad, diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling. Varje elev ska känna sig trygg i skolan. Arbetet för likabehandling är en del av vårt värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter.

Enligt skollagen 6 kap. 8 § ska varje skola upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen används för att beskriva hur skolan arbetar förebyggande samt vilka åtgärder och rutiner som finns. En ny plan utarbetas varje år, eftersom det förebyggande arbetet utgår från de kartläggningar och analyser som löpande görs i skolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling är en plan som ingår i det dagliga skolarbetet. Både medarbetare och elever är delaktiga i framtagande, uppföljning samt utvärdering.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.