Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Oktober 2018

Nu är vi halvvägs mot jul och efter en ovanligt mild höst har nu både lite kyla och mörker kommit smygande. Vissa förknippar årstiden med myskvällar och levande ljus medan andra tycker att de kortare dagarna är tunga och deppiga. Både i skolan och hemma behöver vi ta höjd för detta.

På skolan har vi haft en bra höst och min bild är att eleverna börjar landa socialt och arbetar fokuserat mot sina mål. Så sent som fredagen innan lovet genomförde alla tre grupper varsitt no-prov i klassrummet bredvid mitt kontor och det fokus som rådde var mycket imponerande.

Värdegrundsarbete
Förutom ett kontinuerligt värdegrundsarbete i grupperna hade vi extra fokus på hur vi är mot varandra veckorna innan höstlovet. Vi hade dels en gemensam likabehandlingsdag samt att alla tre grupper fick möta Stockholms fältassistenter i projektet RoS, Respekt och Självrespekt. eleverna har verkligen bidragit med kloka och viktiga diskussioner och reflektioner i samband med detta.

Utvärdering och uppföljning
Så här mitt i terminen är det ett bra tillfälle att reflektera över tiden som gått. Vi tar tillfället i akt att följa upp och utvärdera flera delar av vårt arbete i verksamheten. Vi har gjort mitterminsavstämning för att se hur eleverna ligger till och för vilka vi eventuellt behöver sätta in extra åtgärder. Vi har också sett över grupperna för att säkra att vi ger eleverna bästa möjliga förutsättningar till måluppfyllelse. Detta har resulterat i några förändringar i våra tre elevgrupper. De elever och vårdnadshavare som är berörda har informerats.

Under vecka 44 kommer personalen att fortsätta följa upp det utvecklingsarbete som pågår utifrån våra fokusområden i kvalitetsplanen. Bland annat arbetar vi med att ytterligare öka lärarskickligheten och den specialpedagogiska kompetensen. Detta arbete pågår lokalt på skolan men också tillsammans med våra systerskolor i klustret (Enskede, Spånga, Täby och Västerås).

Tankar inför lovet
V 44 är ett lov som kommer lägligt för många då lite vila är extra välbehövligt. Även på hemmaplan kan det vara ett bra läge att stanna upp och reflektera. Be gärna era barn att visa er loggboken och berätta vad de jobbat med och hur de ligger till.

Höstlovet kallas också läslov och jag vill passa på att uppmuntra möjligheten att få sjunka in i en god bok. Elevers läsförmåga har visat sig spela en avgörande roll för möjligheten att klara studierna nu och i framtiden och det absolut bästa sättet att underhålla läsförmågan är just att läsa. Här är det kontinuiteten i läsningen som är viktig, inte tjockleken på bok eller nivå på text.

Några elever har erbjudits lovskola. Vi hälsar er varmt välkomna under kommande vecka.

Föräldraråd
Vi har äntligen kommit igång med ett föräldraråd på skolan. Vårt första föräldrarådsmötet ägde rum i början av oktober varefter ett protokoll skickades ut. Tisdagen den 27 november kl 17.00-18.00 är det dags igen. Ni kommer inom snar framtid kunna läsa mer om rådet och dess medlemmar på vår hemsida.

Jag önskar er alla ett riktigt skönt lov!

Bästa hälsningar
Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola, Hägersten
lisa.norming@kunskapsskolan.se
073-317 34 90

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.