Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Hej!

Sköna maj, välkommen vår! Tiden flyger iväg och plötsligt är det maj. Det här är en tid som präglas av avslut, nedräkning och röda dagar. Trötthet och vårpirr blandas med viss oro, inte minst hos niorna som nu närmar sig slutet på sin grundskoletid. Vi får hjälpas åt att stötta dem lite extra så att de orkar kämpa ända in i mål.

Värdegrundsarbete
I slutet av april intensifierade vi värdegrundsarbetet på skolan. Elevrådet jobbade fram en plan för värdegrundsdagen som genomfördes 30 april. En del av deras arbete syftade också till att synliggöra och påminna om de ordningsregler vi har på skolan. Jag kan inte nog understryka hur imponerad jag är av elevrådets engagemang och seriösa arbete för skolan.

Enkäter
Med enorm stolthet har vi tagit emot resultatet från elev- och föräldraenkäten. Det är härligt att se att det hårda arbete och hängivna engagemang Resursskolans medarbetare lägger ner på eleverna och verksamheten har effekt. Det betyder också mycket att ni där hemma ser det. Överlag har nöjdheten på alla områden höjts hos både elever och vårdnadshavare. Särskilt betydelsefullt är de ökade siffror som rör våra fokusområden;

  • Elevernas trygghet i skolan.
  • Att eleverna känner till vad de ska göra för att nå sina mål.
  • Att eleverna får stöd av sin handledare kring sin skolsituation.

Vårt systematiska kvalitetsarbete
Den här tiden på året ägnar medarbetarna och jag till stor del åt analys och eftertanke. Vi analyserar och utvärderar det gångna verksamhetsåret. Enkätsvaren spelar en viktig roll i detta systematiska kvalitetsarbete. Genom att ta del av era och elevernas åsikter får vi korn på vad vi ska fokusera på och utveckla under kommande läsår och sätter gemensamt upp mål utifrån det.

Föräldrakväll
Tack alla för engagemang och deltagande under föräldrakvällen! Att vi och ni träffas och tillsammans diskuterar skola och vardag är en del av den goda samverkan som är så viktig för ungdomarnas möjlighet att utvecklas.

Föräldraråd
Tisdagen den 21 maj kommer föräldrarådsrepresentanterna att besöka verksamheten. Föräldrarådsmötet har vi sedan när eleverna slutat för dagen. Det ska bli roligt att få visa upp verksamheten och medarbetarnas fina arbete med eleverna.

Jag önskar er en fin helg!

Med vänlig hälsning
Lisa Norming, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.