Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Oktober 2019

Nu har vi gått över till vintertid och under helger och kvällar blir vi allt mer sugna på att kura inne. Det är så klart mysigt men mindre dagsljus och mer stillasittande gör också att vi känner oss trötta och kanske upplever årstiden tyngre än nödvändigt. Jag kan rekommendera “Min hjärna” - serien på svt där psykiatrikern Anders Hansen bland annat tar upp sambandet mellan rörelse och god psykisk hälsa.

Värdegrundsarbete
Förutom ett kontinuerligt värdegrundsarbete i grupperna hade vi extra fokus på hur vi är mot varandra veckorna innan höstlovet. Niorna fick möta Stockholms fältassistenter i projektet RoS, Respekt och Självrespekt. Övriga har haft “snackis” i sina grupper. Eleverna har verkligen bidragit med kloka och viktiga diskussioner och reflektioner i samband med detta.

Utvärdering och uppföljning
Så här mitt i terminen är det ett bra tillfälle att reflektera över tiden som gått. Vi tar tillfället i akt att följa upp och utvärdera flera delar av vårt arbete i verksamheten. Vår kurator har bland annat gjort en kartläggning bland eleverna med fokus på trygghet och trivsel. Detta kommer ligga till grund för fortsatt arbete för att främja trygghet och trivsel på skolan.

Vi har gjort mitterminsavstämning för att se hur eleverna ligger till och för vilka vi eventuellt behöver sätta in extra åtgärder. Vi har också sett över grupperna för att säkra att vi ger eleverna bästa möjliga förutsättningar till måluppfyllelse. Detta har resulterat i någon enstaka basgruppsförändring. De elever och vårdnadshavare som är berörda har informerats.

Under vecka 44 kommer medarbetarna att fortsätta följa upp det utvecklingsarbete som pågår utifrån våra fokusområden i kvalitetsplanen. Bland annat görs ett fortsatt arbete kring tillgänglig lärmiljö. Under tisdagen kommer samtliga lärare att delta på Lärarnas forskningskonferens för att ytterligare fördjupa sina kunskaper kring skolutveckling på vetenskaplig grund.

Föräldraråd
Terminens första föräldraråd har ägt rum. Vi ägnade en stor del av mötet åt skolans förväntansdokument som nu är klart och finns bifogat i detta mail. Här har vi formulerat vad ni vårdnadshavare kan förvänta er av skolan samt vad vi i skolan förväntar oss av er. Även elevrådet är igång för fullt. Jag kan inte nog säga hur imponerad jag är av era kloka och engagerade ungdomar. Sist diskuterades mat, mobiler och budget.

Tankar inför lovet
Höstlovet är ett lov som kommer lägligt för många då lite vila är extra välbehövligt. Även på hemmaplan kan det vara ett bra läge att stanna upp och reflektera. Be gärna era barn att visa er loggboken och EDS och berätta vad de jobbat med och hur de ligger till i relation till sina mål.

Höstlovet kallas också läslov och jag vill återigen passa på att uppmuntra möjligheten att få sjunka in i en god bok. Elevers läsförmåga har visat sig spela en avgörande roll för

möjligheten att klara studierna nu och i framtiden och det absolut bästa sättet att underhålla läsförmågan är just att läsa. Här är det kontinuiteten i läsningen som är viktig, inte tjockleken på bok eller nivå på text.

Några elever har erbjudits lovskola. Vi hälsar er varmt välkomna under kommande vecka.

Jag önskar er alla en fortsatt fin höst!

Bästa hälsningar

Lisa Norming
Rektor Kunskapsskolans Resursskola, Hägersten
lisa.norming@kunskapsskolan.se
073-317 34 90

 

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.