Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

December 2019

Hej alla elever och vårdnadshavare!

Så har vi nått höstterminens slut och med stolthet och glädje kan jag summera elevernas och medarbetarnas engagemang och hårda arbete under läsårets första hälft.

En händelserik termin
Höstterminen har varit fylld av utmaningar, nya lärdomar och glädje. Eleverna har hunnit med mycket. Bland annat fördjupat sig i världskrig och kartgeografi, ljud&ljus och sexualitet, VanGogh, barockmusik och litteraturgenrer, procenträkning och geometri. De har läst och skrivit, analyserat och diskuterat. De har skapat fruktkorgar och solrosmålningar och bakat lussekatter. De har gjort upp eld, vandrat, mätt Ph-värden i naturen och orienterat. Dagligen visar eleverna mod att ta sig an det som är svårt och med det kommer utveckling. Vad som är svårt är olika för varje elev. För någon handlar det om att säga förlåt till någon man sårat eller att äta i matsalen tillsammans under lunchen för någon annan är det att skriva en dikt, prata inför gruppen eller våga ta penseln i hand och börja måla.

Medarbetare
Jag är glad att vi inför julledigheten är klar med rekryteringen av en ny studie- och yrkesvägledare samt behörig musiklärare. De kommer båda presentera sig närmare i januari.

En förutsättning för elevernas fina utveckling socialt och i lärandet är det engagemang och den professionalitet med vilken medarbetarna lotsar och leder eleverna framåt. Detta samtidigt som de ständigt arbetar med utveckling av sin egen profession och av verksamheten. Jag passar på att här rikta ett varmt tack till hela gänget för det fina och imponerande arbete ni gör varje dag!

Trygghet och studiero
På vår skola är arbetet med att skapa trygghet och studiero för eleverna ständigt pågående och insatser genomförs i både förebyggande, främjande och åtgärdande syfte. Förutom i de dagliga möten som sker mellan elever och skolans vuxna sätter vi stort värde i den personliga handledningen som skapar grund för just detta. Samarbetet med fältassistenter, vårdnadshavare skolans elevhälsoteam och handledare förfinas och utvecklas kontinuerligt. Här har också skolans föräldraråd en viktig roll. Under våren kommer vi ta ett särskilt grepp kring nätsäkerhet och sociala medier. Vi kommer bland annat arbeta med boken “Värsta bästa nätet” med samtliga elever. Jag skickar också med ett boktips till alla vårdnadshavare inför ledigheten. “Mitt barn på nätet”, skriven av samma författare, den ger bra stöd till oss tonårsföräldrar kring hur vi stöttar våra barn och ungdomar i att inte utsättas eller utsätta. Vi som arbetar i skolan hanterar dagligen efterskalv av konflikter och kränkningar som sker i sociala medier, chattgrupper och i spelchatter utanför skoltid. För ungdomarnas skull är det viktigt att vi fortsätter göra allt vi kan för att minimera detta utifrån våra respektive ansvarsområden.

Delaktighet
Vi på skolan är mycket stolta över det fina samarbete vi har med både föräldrarådet och elevrådet. Dessa forum för delaktighet är av största vikt för en fungerande verksamhet och vi värdesätter verkligen de synpunkter, förslag och kloka diskussioner som kommer upp vid mötena. Under kommande termin ser vi fram emot att ytterligare stärka elevrådets delaktighet i arbetet kring trygghet och studiero i form av vårt elevbaserade trygghetsteam lett av skolans kurator. Som traditionen bjuder har vi tackat elevrådsrepresentanterna lite extra idag på julavslutningen.

Medias rapportering av resursskolors ekonomi
I media har vi under hösten kunnat följa rapporteringen om hur Stockholm stads ekonomiska ersättningssystem drabbar resursskolor hårt. Flera vårdnadshavare har hört av sig med oro över hur detta påverka Kunskapsskolans Resursskola. Det är kännbart även för oss men vi har trygghet i att vara en del av Kunskapsskolan som är en stor organisation med sund ekonomi. Stockholms utbildningsförvaltning har i dagarna beviljat en temporär extra ersättning till samtliga resursskolor med elever från Stockholm stad och arbetar just nu med att ta fram en annan modell som bättre möter behovet av trygghet och kontinuitet för eleverna i dessa verksamheter.

Uppstart i januari
Eleverna startar upp igen den 9/1 klockan 08.50. Första veckan pågår undervisningen klockan 08.50-12.00 och utvecklingssamtal ska vara bokade med era barns respektive handledare under någon av veckans två eftermiddagar.

Jag önskar er alla fina helger och en skön ledighet. Jag tackar för ert förtroende och gott samarbete och ser fram emot att åter få möta er och eleverna i januari.

Med vänliga hälsningar
Lisa Norming
Rektor Resursskolan

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.