Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

April 2020

Hej!

Den senaste tiden har allt vi gör präglats av Coronavirusets framfart. Aldrig förr har vi befunnit oss i en kris i denna omfattning som så tydligt påverkar oss alla, både i Sverige och världen. Vi har sett skidresor, nationella prov och andra aktiviteter ställas in, några jobbar hemma och många jobbar extra hårt. I många familjer finns en oro över att en förälder kan förlora jobbet och hos någon annan finns en oro över en närstående som är sjuk.

I skolan har lärarna arbetat mycket hårt med att ställa om sin undervisning och anpassa den till dels en eventuell skolstängning och ökat hemarbete. Utöver anpassningen av undervisningen arbetar både handledare och elevhälsoteamet intensivt med att fånga upp oro hos eleverna samt skapa förutsättningar för deras fortsatta lärande trots plötsligt krav på ökat ansvarstagande. De gör alla ett enormt jobb med detta och imponerar dagligen med sin flexibilitet och förmåga att stötta elever både hemma och i skolan.

I denna kris ser jag att skolan är viktigare än någonsin. Skolan bidrar med kunskap och ett källkritiskt förhållningssätt till informationsflödet men också med struktur i vardagen, socialt sammanhang och trygghet. Jag är därför oerhört glad för varje dag vi tillåts hålla öppet och kan fortsätta välkomna eleverna till oss på Resursskolan.

Nationella prov
Som jag tidigare informerat om har Skolverket beslutat om att vårens nationella prov ställs in. För bedömning och betygsättning har lärarna annat underlag och i de fall ytterligare underlag behövs skapar lärarna uppgifter för detta.

Kvalitetsarbete och enkäter
Mitt upp i dessa märkliga tider försöker vi hålla igång de processer som behöver fortgå i verksamheten. Bland annat har både elever och vårdnadshavare bidragit med sina synpunkter genom Kunskapsskolans enkäter. Jag tackar verkligen för ert deltagande och kan inte nog påpeka hur viktiga era svar är för vårt fortsatta arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Ett arbete som pågår nu och som kommer att fortsätta när vi kommer ur det här. För det gör vi till slut även om vi inte vet när.

Jag har under de senaste veckorna mött en enorm vilja att hjälpa och samarbeta både i skolan och i samhället. Jag har sett fantastiska initiativ växa fram med hjälp av lösningsfokus och kreativitet. Jag är övertygad om att vi kommer gå stärkta ur det här tillsammans.

Jag önskar er alla en skön påskledighet hemmavid där ni alla får möjlighet att vila upp er och ladda batterierna inför vårens fortsatta utmaningar.

Med vänlig hälsning
Lisa Norming, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.