Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Augusti 2020

Hej Kunskapsföräldrar!

Så var vi äntligen igång med ett nytt spännande läsår. Ett särskilt välkomnande till er nya elever med föräldrar och även till våra nya medarbetare så klart. Vi ska tillsammans göra vårt yttersta för att ni ska trivas hos oss och att ni alla vid läsårets slut ska ha nått längre än ni trodde var möjligt.

Våra tidigare nior
Nu är gymnasieantagningarna klara och alla skolor har startat läsåret. Med enorm stolthet kan jag berätta att samtliga av Resursskolans nior från förra läsåret kom in på gymnasiet och majoriteten av dem kom in på sitt förstahandsval. Det är verkligen häftigt att kunna följa elevernas fina utveckling under åren. Gymnasiebehörigheten blir kvittot på elevers, lärares och elevhälsans hårda arbete.

Utvecklingssamtal
Under denna vecka har alla elever haft utvecklingssamtal alternativt uppstartssamtal. Under utvecklingssamtalen har de satt upp mål att arbeta mot. Med sin personliga handledare kommer de varje vecka att fortsätta diskutera strategier för att nå dessa mål. Vi kommer ha ytterligare ett utvecklingssamtal i januari där målen revideras i syfte att hålla dem rimliga och nåbara.

Prioriterade områden
Under detta läsår håller vi i de prioriterade områden vi arbetade med förra året. Vi kommer dels att fortsätta förankra Grunderna i vår pedagogiska modell, för att skapa struktur och kvalitet under hela skoldagen samt öka elevernas kännedom om vad de ska göra för att nå sina mål. Här handlar det om intern fortbildning för att repetera och spetsa till PH-rollens olika delar samt fortsätta utveckla den långsiktiga planeringen och formativa bedömningen. Vi kommer också att fortsätta utveckla den specialpedagogiska kompetensen med fokus på differentierad undervisning och tillgänglig lärmiljö. Vi fortsätter också Stärka elevhälsoarbetet och strukturen för det. Från i år är elevhälsan förstärkt med en socialpedagog på 80%.

Restriktioner på grund av pandemin
Kunskapsskolan fortsätter att följa FHM:s rekommendationer för att förhindra smittspridning. Vi ser att skolstarten, då många människor träffas på nytt, kan innebära en ökad risk. Det är svårt att efterleva den sociala distansen under skoltid, men vi poängterar betydelsen av god handhygien, avstånd och att stanna hemma vid lindriga sjukdomssymtom. Vi kommer i hög utsträckning att undvika externa besökare på skolan. Vi kommer inte att arrangera några fysiska föräldramöten i början av läsåret, vilket ställer högre krav på att den digitala kommunikationen och informationen blir tydlig och sker regelbundet. Förhoppningsvis kan vi så småningom lätta på restriktionerna, men under läsårets första del, kommer vi att ta det säkra före det osäkra.

Med anledning av det fortsatta läget med Covid-19 håller vi på Kunskapsskolan i vårt arbete med att förhindra smittspridning och samtidigt upprätthålla elevernas rätt till utbildning.

Höga förväntningar och gott samarbete
För oss är höga förväntningar på varandra en given del i vårt sätt att arbeta. För att var och en av oss ska nå så långt som möjligt så har vi höga förväntningar på eleverna men också på varandra. Under förra läsåret arbetade vi därför fram ett förväntansdokument som tydliggör de förväntningar ni vårdnadshavare kan ha på oss som skola samt vilka förväntningar vi som skola har på er vårdnadshavare. Detta är grunden för ett gott samarbete mellan hem och skola, ett samarbete som är avgörande för era barns skolgång. Förväntansdokumentet kommer er tillhanda via mail men kommer också finnas på vår hemsida.

Ni kommer att bjudas in till en digital föräldrakväll 8/9 kl. 17.00- 19.00. Mer information om innehåll kommer men bl.a. kommer vi välja representanter till vårt föräldraråd. Vi har under de senaste åren arbetat fram ett fungerande föräldraråd som är en viktig del i samarbetet mellan hem och skola. Fundera redan nu på om du vill vara en av årets representanter.

Med hopp om ännu ett läsår där vi sätter kunskaper, trivsel och trygghet i främsta rummet. Nu kör vi!

Lisa Norming
Rektor
073-317034090
lisa.norming@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.