Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober 2020

Nu är vi halvvägs till jul och efter en ovanligt mild höst har nu både lite kyla och mörker kommit smygande. På skolan har vi haft en bra höst och min bild är att eleverna börjar landa både socialt och med skolarbetet.

Värdegrundsarbete
Vi har ett kontinuerligt värdegrundsarbete med eleverna på skolan både på individ- och gruppnivå. Under veckan har kuratorn också låtit alla elever göra en enkät kopplad till elevernas upplevelse av tryggheten och trivseln på skolan. Detta är en temperaturmätning som kommer göras med jämna mellanrum för att vi ska försäkra oss om att rätt insatser görs. Detta för att skapa den trygghet som krävs för att elevernas lärande ska få de bästa förutsättningarna.

Utvärdering och uppföljning
Så här mitt i terminen är det ett bra tillfälle att reflektera över tiden som gått. Vi tar tillfället i akt att följa upp och utvärdera flera delar av vårt arbete i verksamheten. Vi har gjort mitterminsavstämning för att se hur eleverna ligger till i förhållande till sina terminsmål och på vilket sätt respektive lärare behöver skruva på sin undervisning för ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till måluppfyllelse.

Vi har som ni vet även utvärderat vårt schema och utifrån det gjort övergripande förändringar av det. Under de senaste veckorna har en grupp medarbetare lagt ner ett gediget arbete på att se över det från grunden. En del av lösningen har varit tillgång till en annan hall och tid för idrotten. Målet med förändringen är att skapa bättre förutsättningar för fler elever att kunna ta del av all ordinarie undervisning och nå så långt som möjligt. Att färre individuella anpassningar ska behövas. Med det schemat vi introducerar idag ser vi att vi kommer att lyckas mycket bra med att nå detta mål.

Under vecka 44 kommer personalen att fortsätta följa upp det utvecklingsarbete som pågår utifrån våra fokusområden i kvalitetsplanen. Detta arbete pågår lokalt på skolan men också tillsammans med våra systerskolor i klustret (Enskede, Spånga, Täby och Västerås).

Tankar inför lovet
Vecka 44 är det höstlov, ett lov som kommer lägligt för många då lite vila är extra välbehövligt. Även på hemmaplan kan det vara ett bra läge att stanna upp och reflektera. Be gärna era barn att visa er loggboken och berätta vad de jobbat med och hur de ligger till.

Höstlovet kallas också läslov och jag vill passa på att uppmuntra möjligheten att få sjunka in i en god bok. Elevers läsförmåga spelar en avgörande roll för möjligheten att klara studierna nu och i framtiden och det absolut bästa sättet att underhålla läsförmågan är just att läsa. Här är det kontinuiteten i läsningen som är viktig, inte tjockleken på bok eller nivå på text.

Några elever har erbjudits lovskola. Vi hälsar er varmt välkomna under kommande vecka.

 

Jag önskar er alla ett riktigt skönt lov!

Bästa hälsningar

Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola, Hägersten
lisa.norming@kunskapsskolan.se
073-317 34 90

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.