Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Hej och god fortsättning!

Jag hoppas att ni alla haft en avkopplande ledighet.

Pandemiläget
Trots skarpare restriktioner fortsätter smittspridningen i Stockholm och övriga landet. Igår hölls ytterligare en presskonferens i vilken regeringen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten informerade kring hur grundskolan ska förhålla sig till situationen. Den nya regeln innebär att huvudmannen får ansvar / möjlighet att minska antalet elever i den egna skolan. Detta ska dock vara en sista åtgärd när alla andra åtgärder är uttömda. Utgångspunkten ska enligt regeringen fortsatt vara att närundervisning är det bästa för eleverna.

Kunskapsskolans förhållningssätt är:

  1. Eleverna ska i så stor utsträckning som möjligt få vara i skolan.
  2. Anpassningar och åtgärder ska vidtas för att minska trängsel och smittspridningen i så stor utsträckning som möjligt.
  3. Om trängsel ändå är ett problem kan årskurs 7-9 gå över till distansundervisning under en bestämd tidsperiod.
  4. Beslut om distansundervisning på grund av trängsel tas utifrån en samlad bedömning baserad på lokala förutsättningar och kommunens agerande
  5. Elever som har särskilda behov ska erbjudas att vara på skolan, detta gäller även elever som på grund av sin hemmamiljö inte kan studera på distans.

Med utgångspunkt i detta kommer Kunskapsskolans Resursskola hålla öppet för elever och fortsätta bedriva undervisning enligt ordinarie schema med undantag av ändrad tid för fredagens idrott. Eleverna börjar istället 9.30 och idrotten fortsätter hållas i skolans närområde. Vi håller i de anpassningar vi redan genomfört under hösten samt att vi utöver det skapar förutsättningar för ytterligare spridning av elever och personal under till exempel lunch och raster.

Första veckan
Under första veckan går eleverna i skolan 09.00 - 12.30 måndag till torsdag och 10.30-14.30 på fredag. Det är alltså ingen idrott på fredag denna första vecka. Eleverna erbjuds lunch på skolan alla dagar. Ni bör ha blivit kontaktade av ert barns handledare innan dagens slut om tid för utvecklingssamtal.

Vi ser fram emot att träffa alla elever på måndag.

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.