Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Februari 2021

Lika plötsligt som vintern kom, lika plötsligt verkar den försvinna. Det hann bli en del åkning i pulkabacken på rasterna men lagom till vår planerade vinteridrottsdag kom tövädret och med det talgoxens sång och ljusare morgnar. Att våren är på ingång efter dessa så kallade oxveckor är behövligt för oss alla. Både elever och personal har kämpat på och tagit sig igenom förkylningar, mörker och trötthet. Nu väntar ett välförtjänt sportlov.

Föräldraråd
Förra veckan hade föräldrarådet årets första träff. Här fördes bland annat spännande diskussioner om friskolor i media och resursskolornas överlevnad som det också skrivs mycket om i media. Läs gärna mer i protokollet som skickats ut.

Resursskolans läge
Som ni säkert sett och hört i media är läget för Stockholms alla resursskolor mycket ansträngt. Tack vare att vi är en koncern med många samordningsfördelar kan Kunskapsskolan ändå fortsätta driva resursskolan och har inga planer på att lägga ner verksamheten, trots de utmanande förutsättningarna. Kunskapsskolan ser detta som en del av vårt samhällsansvar som skolhuvudman och driver verksamheten vidare för elevernas skull.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Tack också till alla som har svarat på skolinspektionens enkät! Jag ber er som ännu inte svarat att göra det då resultatet av denna enkät gör det möjligt att jämföra vår kvalitet med skolor under andra huvudmän.

Workshop för vårdnadshavare
Tisdag den 16 mars välkomnar era barns handledare er till digital worskshop kring Kunskapsskolans verktyg och arbetssätt. Observera att vi har flyttat fram detta tillfälle. Det kommer ske basgruppsvis och ni får länk skickad till er av handledare i respektive basgrupp. Mer information kommer i arbetslagets veckobrev vecka 10.

Pandemi och undervisning vecka 10
Vi kommer fortsätta hålla skolan öppen och bedriva närundervisning under vecka 10. Detta för att säkra elevernas rätt till utbildning och fortsätta skapa de förutsättningar de behöver för att nå sina mål. Vi fortsätter arbeta för att förhindra smittspridning genom redan vidtagna åtgärder kring avstånd, handhygien, fasta klassrum och uppdelad lunch. Vi vädjar till er vårdnadshavare att fortsätta stötta era barn när det gäller avstånd och handtvätt som lätt glöms bort i den fas i livet de befinner sig i. Jag ber er också vara mycket uppmärksamma på symtom och att ni håller era barn hemma om de känner sig det minsta krassliga.

Nu väntar ett välbehövligt sportlov för alla. Vi välkomnar några elever på lovskola och några har dessutom anmält sig till sportlovsaktivitet via Skol-if på onsdag morgon. Kul!

Tack för gott samarbete, tillsammans når vi längre!

Bästa hälsningar
Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola, Hägersten
lisa.norming@kunskapsskolan.se
073-317 34 90

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.