Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

April 2021

Hej!

I över ett år har nu pandemin legat som en våt filt över oss. Vi har alla pendlat mellan hopp och förtvivlan i takt med att smittspridningen har ökat och minskat, och som ni alla vet är det återigen en fortsatt ökning. Ju längre tiden går, desto svårare är det för alla, inte minst de unga, att hålla i alla restriktioner. Det är en enorm utmaning våra ungdomar utsätts för i en tid i livet då närhet och social samhörighet är viktigare än någonsin. De är riktiga hjältar! Det har också barnombudsmannen konstaterat i sin utredning. Nu gäller det att fortsätta hålla i och hålla ut så att vi återigen kan se en nedgång och framåt sommaren hoppas på mer av normalitet. Vaccin och värme som underlättar umgänge utomhus hjälper oss på traven. För visst känns det lite lättare och mer uthärdligt när ljuset är här, tussilagon tittar upp och talgoxen sjunger för fullt?

Prognos och terminsavstämning
Lärarna har nu stämt av hur eleverna ligger till i förhållande till deras mål och ert barns personliga handledare har informerat er vårdnadshavare om detta. Nu pågår ett gediget arbete av ämneslärare, personlig handledare och elevhälsoteamet där de gemensamt tittar på vad som behöver justeras och skruva på för undervisningen under resterande termin ska bli så gynnsam som möjligt för eleverna.

Som jag tidigare informerat om har Skolverket beslutat om att vårens nationella prov ställs in även detta år. Skolverket bidrar med stöd för bedömning och betygsättning i de fall ytterligare underlag behövs utöver de uppgifter som görs i.

Kvalitetsarbete och enkäter
Trots att mycket står på paus i samhället försöker vi hålla igång de processer som behöver fortgå i verksamheten. Bland annat har både elever och vårdnadshavare bidragit med sina synpunkter genom Kunskapsskolans enkäter. Jag tackar verkligen för ert deltagande och kan inte nog påpeka hur viktiga era svar är för vårt fortsatta arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Elevernas delaktighet
Jag har haft glädjen att möta ett engagerat elevråd ur vilket det vuxit fram en rastaktivitetsgrupp. Under vårt första möte tog vi fram syfte och mål med gruppens arbete och började att spåna kring ideer som främjar rörelse, elevers delaktighet och roligare raster. Få saker ger så mycket energi som att få jobba tillsammans med eleverna mot gemensamma mål och få ta del av deras klokskap och kreativitet. Vi kommer berätta mer om både detta och elevhälsans arbete under kommande föräldraråd 14 april.

Jag önskar er alla en riktigt skön påskledighet hemmavid och att ni alla får möjlighet att vila upp er och ladda batterierna inför vårens fortsatta utmaningar.

Med vänlig hälsning
Lisa Norming, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.