Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Sommarbrev juni 2021

Så plötsligt efter ytterligare en vår präglad av pandemin kom sommaren med kraft och niorna fick fira avslutning och sommarlovsstart i strålande solsken och härlig värme. Däremot hade sjuor och åttor inte samma tur, det blev en rejäl skur blev precis när avslutningen började så den avlöpte inomhus traditionsenligt med jordgubbstårta, tal och “Den blomstertid… “ Jag skulle tro att fokus redan har förflyttats från novellanalyser, världskrig, vattenrening och lerskulpturer och nu istället riktas mot bad, myggbett, sovmorgon, Gröna lund, spelnätter och utehäng i ljumma sommarkvällar, precis som det ska vara.

Trots att jag inte längre kan räkna antalet tillfällen jag sagt sagt hejdå till nior som jag fått följa under högstadieåren är det alltid lika speciellt. Vilka resor vi fått följa! De har alla packat om sin ryggsäck under åren hos oss. Fyllt den med nya strategier, verktyg, kunskaper och vetskap om sin egen förmåga att klara av utmaningar. Att de med egen kraft tagit sig längre än vad många av dem trodde var möjligt. Vi har också sett dem kasta ut en och annan känsla av att inte kunna eller inte våga. Det var med stolthet och tillförsikt jag fick önska årets gäng lycka till på sin fortsatta färd i livet.

Även medarbetarna har påbörjat nedräkningen inför en mycket välförtjänt semester. De har hållit i och hållit ut och med skicklighet och stort engagemang in i det sista gjort skillnad för ungdomarna. Nu ägnas de sista dagarna åt reflektion och analys av årets arbete samt planering av nästa läsår.

Läsåret som gått
Tillsammans har vi under läsåret fortsatt vårt arbete med att möta varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar med målet att eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt, både personligt och kunskapsmässigt. Vi drivs av utveckling och arbetar ständigt för att bli bättre på att fylla elevernas bagage med rätt innehåll. Under året har vi arbetat vidare med att utveckla en mer differentierad undervisning. Vi har också haft extra stort fokus på att utveckla det personliga handledarskapet och att förankra både vår pedagogiska modell och våra verktyg hos nya medarbetare och elever. Även trygghet och trivsel har har varit i fokus genom roligare raster med hjälp av elevengagemang, värdegrundsarbete och peppiga basgruppssamlingar. Det arbete som våra redan skickliga medarbetare lagt ner på att utveckla dessa områden har gett tydligt positivt resultat.

Enkätsvar från er vårdnadshavare visar på en fortsatt stabil och hög nöjdhet generellt. De visar dessutom på ytterligare ökning på de frågor som rör elevernas trygghet och trivsel, personlig handledning och användandet av våra verktyg. Tydlig ökning även när det kommer till lärarnas förmåga att skapa ordning och reda samt om skolan motsvarar förväntningarna på särskilt stöd.

Genom elevenkätens resultat kan vi kan stolt presentera en radikal ökning på nästan alla områden. Störst ökning ser vi på frågor gällande personlig handledning och basgrupp. Nöjdheten ökar även i de frågor som rör användandet av porten, EDS och loggboken. Eleverna visar tydligt genom sina svar i enkäten att trivseln och den positiva stämningen fortsatt ökar på skolan samt att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter och tar ansvar för att eleverna behandlar varandra med respekt. Vi ser också att eleverna i betydligt större utsträckning vet vad vad de ska göra för att nå sina mål, att lärarna är bra på förklara och eleverna är i år mer nöjda med hur mycket de har lärt sig.

Sammanfattningsvis är det fantastiskt roligt att få detta fina kvitto på att vårt idoga utvecklingsarbete ger resultat.

Det goda samarbetet med er vårdnadshavare är så klart en viktig faktor för verksamhetens och elevernas positiva utveckling. Tack alla vårdnadshavare för det! Ett extra tack vill jag också rikta till Resursskolans föräldraråd som är ett viktigt bollplank i vårt arbete framåt. Jag ser fram emot fortsatt arbete med kommande läsårs föräldraråd.

Kommande läsår
Till hösten välkomnar vi nya elever i grupp 1 och 3. Det ska bli fantastiskt roligt att få följa och lära känna även dessa ungdomar. Vi välkomnar också Joel som kommer vikariera för Stefan, vår musiklärare under höstterminen då Stefan är föräldraledig.

För att hålla i den goda utvecklingen kommer vi under kommande läsår fortsätta prioritera arbetet med att differentiera undervisningen. Vi kommer åter ta upp arbetet med de reviderade kursplanerna kopplat till planering och bedömning. Vi kommer fortsätta utveckla ett Elevhälsoarbetet med fortsatt fokus på trygghet och trivsel och vidareutveckling av det personliga handledarskapet.

Vi inom skolan är oerhört lyckligt lottade som får följa era ungdomars resor och vara med när deras ryggsäckar fylls av ny kunskap, större erfarenhet, nya förmågor och ökad självkänsla. Tack alla vårdnadshavare för ert förtroende!

Jag ser fram emot att träffa er igen med nyladdade batterier i augusti och till er som nu går vidare mot nya äventyr vill jag säga varmt lycka till och kom gärna och hälsa på!

Varma hälsningar
Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola i Hägersten

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.