Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Augusti 2021

Hej Kunskapsföräldrar!

Så var vi äntligen igång med ett nytt spännande läsår. Ett särskilt välkomnande till er nya elever och vårdnadshavare. Vi ska tillsammans göra vårt yttersta för att ni elever ska trivas hos oss och att ni alla vid läsårets slut ska ha nått längre än ni trodde var möjligt.

Våra tidigare nior
Nu är gymnasieantagningarna klara och alla skolor har startat läsåret. Med enorm stolthet kan jag berätta att samtliga av Resursskolans nior från förra läsåret kom in på gymnasiet och majoriteten av dem kom in på sitt förstahandsval. Det är verkligen häftigt att kunna följa elevernas fina utveckling under åren. Gymnasiebehörigheten blir kvittot på elevers, lärares och elevhälsans hårda arbete.

Medarbetare
Till största delen startar vi upp med samma gäng som tidigare år. Vår engelska- och idrottslärare Ludvig har under sommaren gått vidare och rekrytering för tjänsten pågår. Vi önskar Ludvig varmt lycka till med sitt nya uppdrag. Sandra, vår slöjdlärare kommer att gå upp i tid och gå in som handledare i grupp 1 tills vi har en ny lärare på plats. Vår musiklärare Stefan kommer inom ett par veckor att gå på föräldraledighet och som vikarie för honom hälsar vi Joel Strandberg varmt välkommen. Både Stefan och Joel kommer att vara här i uppstarten.

Prioriterade områden
Som jag berättade innan sommaren hade våra skickliga medarbetares hårda arbete mycket god effekt och analysen visade en tydlig förbättring på våra prioriterade områden kopplade till undervisning och elevhälsa. Vi fortsätter detta arbete för att ytterligare stärka grunderna i vår pedagogiska modell, för att skapa struktur och kvalitet under hela skoldagen samt öka elevernas motivation och lust att lära. Vi fortsätter att lägga krut på PH-rollens olika delar samt att vidareutveckla den långsiktiga planeringen, den formativa bedömningen och i år även ledarskapet i klassrummet. Vi fortsätter även arbetet med en mer differentierad undervisning och tillgänglig lärmiljö. Vidare håller vi i vårt fokus på att skapa trygghet och trivsel och att bygga en positiv kultur på skolan genom rastaktiviteter och delaktighet hos eleverna.

I år firar Kunskapsskolans Resursskola 20 år. Naturligtvis kommer detta att prägla läsårets aktiviteter på olika sätt. Hur får vi återkomma om då vi även vill ha elevernas delaktighet i detta.

Höga förväntningar och gott samarbete
För oss är höga förväntningar på varandra en given del i vårt sätt att arbeta. För att var och en av oss ska nå så långt som möjligt så har vi höga förväntningar på eleverna men också på varandra. Vi har därför tagit fram ett förväntansdokument som tydliggör de förväntningar ni vårdnadshavare kan ha på oss som skola samt vilka förväntningar vi som skola har på er vårdnadshavare. Detta är grunden för ett gott samarbete mellan hem och skola, ett samarbete som är avgörande för era barns skolgång. Förväntansdokumentet kommer er tillhanda via mail men kommer också finnas på vår hemsida.

Ni kommer att bjudas in till en digital föräldrakväll 30/8 klockan 17.00- 19.00. Mer information om innehåll kommer men bland annat kommer vi välja representanter till vårt föräldraråd. Vi har under de senaste åren arbetat fram ett fungerande föräldraråd som är en viktig del i samarbetet mellan hem och skola. Fundera redan nu på om du vill vara en av årets representanter.

Riktlinjer för hantering av Covid-19
Fler och fler är vaccinerade men en ny ökning av smittade tog samtidigt fart under sommaren. Det är därför av största vikt att vi fortsätter hålla i och hålla ut tills vi på allvar kan anse pandemin överspelad. Kunskapsskolan fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning. Vi ser att skolstarten, då många människor träffas på nytt, kan innebära en ökad risk. Det är svårt att efterleva den sociala distansen under skoltid, men vi poängterar betydelsen av god handhygien, avstånd och att stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lindriga sådana. Friska elever och medarbetare är välkomna till skolan. Vid symptom testar vi oss. Vi fortsätter undvika externa besökare på skolan. Därav kommer även detta läsår startas upp med digitala utvecklingssamtal och digitalt föräldramöte.

Förhoppningsvis kan vi så småningom lätta på restriktionerna, men under läsårets första del kommer vi hålla i vårt arbete med att förhindra smittspridning och samtidigt upprätthålla elevernas rätt till utbildning.

Terminsdata
Terminsstart 16/8
Digital Föräldrakväll 30/8
Studiedag 12/10
Höstlov v 44 (lovskola 2-4 nov)
Studiedag 15/12
Terminsslut 21/12
Vårterminsstart 10/1

Med hopp om ännu ett läsår där vi sätter kunskaper, trivsel och trygghet i främsta rummet. Nu kör vi!

Lisa Norming
Rektor
073-317034090
lisa.norming@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.