Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Oktober 2021

Nu har halva terminen gått och höstmörkret har sakta men säkert kommit smygande. På skolan har vi redan hunnit med en hel del och kanske toppades det hela av den spännande filmdagen som vi avslutade veckan innan höstlovet med. Fantastiskt roligt att få ta del av elevernas engagemang och kreativitet!

Värdegrundsarbete
Vi har ett kontinuerligt värdegrundsarbete med eleverna på skolan både på individ- och gruppnivå. Under veckan har kuratorn också låtit alla elever göra en enkät kopplad till elevernas upplevelse av tryggheten och trivseln på skolan. Detta är en temperaturmätning som kommer göras med jämna mellanrum för att vi ska försäkra oss om att rätt insatser görs. Detta för att skapa den trygghet som krävs för att elevernas lärande ska få de bästa förutsättningarna.

Utvärdering och uppföljning
Så här mitt i terminen är det ett bra tillfälle att reflektera över tiden som gått. Vi tar tillfället i akt att följa upp och utvärdera flera delar av vårt arbete i verksamheten. Vi har gjort mitterminsavstämning för att se hur eleverna ligger till i förhållande till sina terminsmål och på vilket sätt respektive lärare behöver skruva på sin undervisning för ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till måluppfyllelse.

Tankar inför lovet
Nästa vecka är det höstlov, ett lov som kommer lägligt för många då lite vila är extra välbehövligt när mörkret gjort sitt intåg. Även på hemmaplan kan det vara ett bra läge att stanna upp och reflektera. Be gärna era barn att visa er loggboken och berätta vad de jobbat med och hur de ligger till.

Höstlovet kallas också läslov och jag vill passa på att uppmuntra till läsning och att få sjunka in i en god bok. Elevers läsförmåga spelar en avgörande roll för möjligheten att klara studierna nu och i framtiden och det absolut bästa sättet att underhålla läsförmågan är just att läsa. Här är det kontinuiteten i läsningen som är viktig, inte tjockleken på bok eller nivå på text.

Några elever har erbjudits lovskola. Vi hälsar er varmt välkomna under kommande vecka.

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Jag önskar er en fin vecka!

Varma hälsningar
Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola i Hägersten

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.