Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

December 2021

Hej,

Så har läsårets första termin nått sitt slut och framför oss väntar nu helger och välförtjänt ledighet. Även 2021 har varit utmanande och präglats av pandemin till stor del och vad som väntar framåt kan vi inte riktigt veta. Att vi tillsammans behöver fortsätta hålla i och hålla ut vet vi däremot med säkerhet. Fortsatta utmaningar till trots har vår hösttermin på resursskolan fyllts med mängder av glädjeämnen tack vara kämparglöd, klokskap och engagemang hos både elever och medarbetare.

Vi startade upp skolan i augusti med nyrenoverade lokaler och välkomnade ett nytt gäng elever på skolan. Vi fokuserade på att kartlägga alla elevers kunskaper och att stärka de olika basgrupperna under de förts veckorna. Lärare och övriga medarbetare har fortsatt att arbeta hårt och målmedvetet för att ge eleverna den bästa möjliga undervisningen, vilket har gjort att eleverna kunnat fortsätta utvecklas och lära nytt.

Trygghet och trivsel
Vi har haft ett stort fokus på att stärka tryggheten och trivseln på skolan under hösten. Elevhälsoteamet har tillsammans med handledarna arbetat med detta under både basgruppstid och workshoppass. I återkommande mätningar ser vi att arbetet har gett effekt. En majoritet av eleverna trivs och känner sig trygga på skolan. De anser också att de har vuxna att prata med om något händer och att vuxna reagerar mot kränkande behandling. I detta arbete har vi också haft betydelsefullt samarbete med er vårdnadshavare. Tack!

Matematiksatsning
På skolan har vi påbörjat en matematiksatsning som fortsätter under våren. Detta i syfte att stärka förutsättningarna för att ytterligare öka matematikkunskaperna hos eleverna på bred front. Skolan har under senare delen av hösten påbörjat ett samarbete med Kunskapsskolans centrala pedagogikavdelning som fortlöper under våren. Vi gör också en omorganisering från januari som innebär att Katarina Andrén, utbildad speciallärare med inriktning mot matematik går upp i tid i speciallärartjänst och kan på så sätt arbeta i team med vår nya matematiklärare fullt ut. Vi fortsätter också samarbetet med pedagogikavdelningen och gör tillsammans med dem en plan över ytterligare insatser för att stötta upp och stärka matematikundervisningen. Mer information kommer komma i början av året kring vårt fortsatta arbete kring matematiken.

Terminsstart 2022
Eleverna startar skolan måndagen den 10 januari klockan 09.00 och första veckan slutar alla elever 12.30 och de kommer ha digitala utvecklingssamtal. Ditt barns handledare bokar tid för detta och ger er mer information om samtalet.

Jag tackar för ett fint samarbete under terminen och önskar alla ett lugnt och
skönt jullov!

Bästa hälsningar
Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola, Hägersten
lisa.norming@kunskapsskolan.se
073-317 34 90

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.