Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Mars 2022

Hej,

Värmen börjar så smått göra sig påmind, krokusar tittar fram här och där och i min trädgård håller ett blåmespar på att vårstäda holken inför vårens inflytt. Under rasterna ser vi att allt fler elever passar på att få både sol och rörelse genom olika utomhusaktiviteter kompade av DJ Monas musikval.

Trots ljusare tider och lättnader efter covid präglas vi av nya utmanande tider. Kriget i Ukraina påverkar oss alla på olika sätt, inte minst i skolan där vi försöker möta elevernas tankar och oro inför detta. Eleverna möts av både bilder och information via sociala medier som många gånger förstärker oron. Vår kontinuerliga nyhetsbearbetning blir därför fortsatt extra viktig och ett bra tillfälle att utveckla elevernas källkritiska förmåga.

Prognos och terminsavstämning
Lärarna håller just nu på att stämma av hur eleverna ligger till i förhållande till deras mål och det pågår ett gediget arbete av ämneslärare, personliga handledare och elevhälsoteamet där de gemensamt tittar på vad som behöver justeras och skruvas på för att undervisningen under resterande termin ska bli så gynnsam som möjligt för eleverna. Ni bjuds inom kort in av ert barns personliga handledare för att delta digitalt på ett förlängt ph-samtal där du och ditt barn får ta del av resultatet från detta arbete.

Kvalitetsarbete och enkäter
Jag vill rikta ett varmt tack till alla elever och vårdnadshavare som bidragit med sina synpunkter genom Kunskapsskolans enkäter. Jag kan inte nog påpeka hur viktiga era svar är för vårt fortsatta arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldrakväll och föräldraråd
Den 23 maj ser vi fram emot att äntligen kunna bjuda in er vårdnadshavare till en eftermiddag på skolan där ni kommer få möjlighet att få små smakprov på vad era barn gör under dagarna samt träffa både varandra och skolans personal. Mer information om innehållet denna eftermiddag kommer men skriv in datumet i kalendern redan nu. Vi håller på från 15.30-17.00. Flaggar också för kommande föräldraråd som är den 5 april där fokus kommer vara på skolans gemensamma elevhälsoarbete.

Nya lokaler
En nyhet är att vi har börjat titta på nya lokaler till skolan. Vi trivs visserligen bra här, men vill hitta ännu mer ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet. Lokalernas utformning är väldigt viktiga för hur vi kan arbeta med elevanpassning i undervisningen och för att skapa trivsel under hela skoldagen. Viktiga kriterier är givetvis att skolan är belägen på en plats med goda kommunikationer och med omgivningar som gynnar eleverna och skolans verksamhet. En flytt kan tidigast ske sommaren 2023, men om vi inte hittar “det rätta stället” kan det bli senare än så. Jag kommer givetvis att hålla er uppdaterade om utvecklingen.

Med vänlig hälsning
Lisa Norming, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.