Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Sommarbrev juni 2022

Så plötsligt var det juni igen och den svenska sommaren gör sig påmind med varannan dag solsken och varannan dag regn. Få saker ger mig så mycket skolavslutningskänsla som doften av våt asfalt blandat med syren.

Det är bara dagar kvar tills vi ska säga hejdå till våra nior, ett farväl som aldrig lämnar mig oberörd. Borta är känslan av osäkerhet och att inte lyckas eller kunna. Istället har en trygghet tagit plats hos var och en av dom. En trygghet i sin förmåga och i sig själv. Jag passar på att citera några rader ur ett brev våra nior har skrivit till våra blivande sjuor.

“…Skolan ni går på är bra, ni har roliga lärare och ph. Vi har haft både bra och lite sämre stunder i klassen under vår tid här…..Ibland kommer det vara jobbigt men se bara till att vara där för varandra så kommer allt bli bra.
Ge aldrig upp, även om saker känns dåliga, det kommer gå upp och ner, men efter regn kommer solsken. Var bara lugn!”

Vilka resor vi har fått följa! Det är med stolthet och tillförsikt jag kan önska årets kloka gäng lycka till på sin fortsatta färd i livet.

Även medarbetarna har påbörjat nedräkningen inför en mycket välförtjänt semester. De har hållit i och hållit ut och med skicklighet och stort engagemang in i det sista gjort skillnad för ungdomarna och skapat förutsättningar för att varje unge ska nå så långt som möjligt. Efter avslutningen ägnar vi dagarna åt reflektion och analys av årets arbete samt planering av nästa läsår.

Läsåret som gått
Tillsammans har vi under läsåret fortsatt vårt arbete med att möta varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar med målet att eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt, både personligt och kunskapsmässigt. Under året har vi arbetat vidare med att utveckla en mer differentierad undervisning och tillgänglig lärmiljö. Vi har också haft fokus på att öka samverkan kring vårt gemensamma elevhälsoarbete på skolan. Vi har även haft fortsatt fokus på trygghet och studiero genom både riktade insatser och övergripande förebyggande arbete. Det arbete som våra redan skickliga medarbetare har lagt ner på att utveckla dessa områden har gett tydligt positivt resultat.

Enkätsvar från er vårdnadshavare visar på en fortsatt stabil och hög nöjdhet på totalen. De visar att ni har fortsatt stort förtroende för oss som arbetar på skolan och att ni anser att ni kan rekommendera skolan. Genom elevenkätens resultat kan vi se ytterligare ett kvitto på att vårt arbete gör skillnad. Störst ökning ser vi på frågor gällande den personliga handledarens stöd och lärarnas förmåga att förklara bra, tala om hur det går i skolarbetet och att skapa tillräckligt utmanande undervisningen. Eleverna tycker att lärarna är bra och att det är bra stämning på skolan.

En viktig faktor för verksamhetens och elevernas positiva utveckling är givetvis det goda samarbetet med er vårdnadshavare. Tack alla vårdnadshavare för det! Ett extra tack vill jag också rikta till Resursskolans föräldraråd som är ett viktigt bollplank i vårt arbete framåt. Jag ser fram emot fortsatt arbete med kommande läsårs föräldraråd.

Kommande läsår
Till hösten välkomnar vi nya elever i årskurs 7. Det ska bli fantastiskt roligt att få följa och lära känna även dessa ungdomar.

För att hålla i den goda utvecklingen kommer vi under kommande läsår fortsätta prioritera arbetet med att differentiera undervisningen och fortsätta skapa en mer tillgänglig lärmiljö, bl.a. genom en utbildningssatsning kring språkstörning för hela personalgruppen. Vi kommer också fortsätta utveckla vårt gemensamma elevhälsofrämjande arbete och lägga ytterligare fokus på att stärka en trygg och studiefokuserad skolkultur. Från 1 juli har vi också en ny läroplan att förhålla oss till. Detta kommer vi berätta mer om vid läsårsstarten.

Vi inom skolan är oerhört lyckligt lottade som får följa era ungdomars resor och vara med när deras ryggsäckar fylls av ny kunskap, större erfarenhet, nya förmågor och ökad självkänsla. Tack alla vårdnadshavare för ert förtroende!

Jag ser fram emot att elever och vårdnadshavare med nyladdade batterier i augusti och till er som nu går vidare mot nya äventyr vill jag säga varmt lycka till och kom gärna och hälsa på!

Välkomna till skolstart torsdag den 18 augusti. 8:or och 9:or kl. 12-14, 7:or kl. 9-11.

Varma hälsningar
Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola i Hägersten

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.