Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej Kunskapsföräldrar!

Så nalkas äntligen ett nytt spännande läsår. Varmt välkomna tillbaka till oss, och jag vill också särskilt välkomna alla nya elever och vårdnadshavare till oss! Vi ska tillsammans göra vårt yttersta för att ni elever ska trivas hos oss och att ni alla vid läsårets slut ska ha nått längre än ni trodde var möjligt.

Våra tidigare nior
Nu är gymnasieantagningarna klara och med enorm stolthet kan jag berätta att samtliga av Resursskolans nior från förra läsåret kom in på gymnasiet och majoriteten av dem kom in på sitt första- eller andrahandsval. Det är verkligen häftigt att kunna följa elevernas fina utveckling under åren. Gymnasiebehörigheten blir kvittot på elevers, lärares och elevhälsans hårda arbete.

Prioriterade områden och inspektion
Utifrån vår gemensamma utvärdering och analys i juni kunde vi se att våra skickliga medarbetares hårda arbete gett mycket god effekt och analysen visade en tydlig förbättring på våra prioriterade områden kopplade till undervisning och elevhälsa. Vi fortsätter att stärka den redan höga undervisningskomptensen genom att hålla siktet på att i ännu högre grad få till en differentierad undervisning och tillgänglig lärmiljö med utgångspunkt i vår nya läroplan LGR22. I detta arbete blir kompetensutbildning i språkstörning och språkinriktat arbete en viktig byggsten. Vår målbild är att bedriva vårt gemensamma elevhälsoarbete med fokus på främjande och förebyggande arbete utifrån ett relationellt perspektiv. Här lägger vi stor vikt vid att fortsätta utveckla en god samverkan mellan skolans professioner genom gemensam kompetensutbildning, observationer och kollegial handledning. Som ett raster över de ovan nämnda prioområdena ligger vårt fokus på att skapa en studiefokuserad miljö och en trygg och positiv skolkultur. Här har vi skolans nya tillskott Winnie, vår skolhund, som kommer få en viktig roll i arbetet.

Dagen innan jag gick på semester fick jag ytterligare ett kvitto på personalens goda arbete då Skolinspektionen lät meddela att vi gick igenom inspektionen utan anmärkningar.

Skolhund
Välkommen säger vi till vår skolhund Winnie! Winnie är en Labradoodle som just nu håller på att utbilda sig till skolhund. Winnies hundförare är vår speciallärare och bildlärare Katarina. Winnie kommer att vara hos oss tisdagar, onsdagar och fredagar och på olika sätt vara en del i vårt elevhälsofrämjande arbete på skolan. Vi planerar noga för att skolhundsverksamheten ska vara möjlig utan att påverka allergiker på skolan. Har ni frågor kring detta eller känner oro så hör av er till mig.

Höga förväntningar och gott samarbete
För oss är höga förväntningar på varandra en given del i vårt sätt att arbeta. För att var och en av oss ska nå så långt som möjligt så har vi höga förväntningar på eleverna men också på varandra. Vi har därför tagit fram ett förväntansdokument som tydliggör de förväntningar ni vårdnadshavare kan ha på oss som skola samt vilka förväntningar vi som skola har på er vårdnadshavare. Detta är grunden för ett gott samarbete mellan hem och skola, ett samarbete som är avgörande för era barns skolgång. Förväntansdokumentet kommer er tillhanda via mail men kommer också finnas på vår hemsida.

Ni kommer att bjudas in till en föräldrakväll 29/8 klockan 17.00-19.00. Mer information om innehåll kommer men bland annat kommer vi välja representanter till vårt föräldraråd. Vi har under de senaste åren arbetat fram ett fungerande föräldraråd som är en viktig del i samarbetet mellan hem och skola. Fundera redan nu på om du vill vara en av årets representanter.

Terminsdata
Terminsstart 18/8
Föräldrakväll på plats 29/8
Studiedag 16/9
Höstlov v 44 (lovskola 1-2 nov)
Studiedag 15/12
Terminsslut 22/12
Vårterminsstart 11/1

Med hopp om ännu ett läsår där vi sätter kunskaper, trygghet och studiero i främsta rummet. Nu kör vi!

Lisa Norming
Rektor
073-317034090
lisa.norming@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.