Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Oktober 2022

Nu är vi halvvägs till jul och trots det milda vädret gör sig hösten påmind med mörkret som plötsligt är här. I fredags firade vi av en bra första halvlek med ett festligt och läskigt Halloweenfirande.

Arbete med trygghet, trivsel och studiero
Det är fantastiskt roligt att se hur både gamla och nya elever landar allt mer efter hand, både skolmässigt och socialt. Vi ser att elever i större utsträckning interagerar med varandra över årskurserna och fortsätter pröva nya aktiviteter och nya sammanhang.

På skolan arbetar vi kontinuerligt med trygghet, trivsel och studiero som en del av arbetet både i basgruppen, med den personliga handledaren och ämnesläraren. Arbetet stärks ytterligare upp av alla övriga på skolan, inte minst kurator och specialpedagog. Under veckan har kuratorn också låtit alla elever göra en enkät kopplad till elevernas upplevelse av tryggheten och trivseln på skolan. Detta är en temperaturmätning som kommer göras med jämna mellanrum för att vi ska försäkra oss om att rätt insatser görs. Detta för att skapa den trygghet som krävs för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna för lärande.

Delaktighet
Vi har startat upp med läsårets nya elevråd. Vid först tillfället pratade vi mycket om syftet med elevråd samt att vi i år tydligare kommer koppla vårt elevrådsarbete till våra övergripande fokusområden hållbarhet och positiv skolkultur. Jag kommer att fortsätta uppdatera er kring hur arbetet fortlöper.

Även föräldrarådet har träffats. Både elevråd och föräldraråd är oerhört viktiga forum för mig som rektor och för verksamheten där vi kan diksutera viktiga frågor och få ta del av värdefull input. Protokollet från det mötet hittar ni i detta utskick.

Utvärdering och uppföljning
Så här mitt i terminen är det ett bra tillfälle att reflektera över tiden som gått. Vi tar tillfället i akt att följa upp och utvärdera flera delar av vårt arbete i verksamheten. Vi har gjort mitterminsavstämning för att se hur eleverna ligger till i förhållande till sina terminsmål.Detta för att se på vilket sätt respektive lärare behöver skruva på sin undervisning för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till måluppfyllelse. Vi har också påbörjat ett arbete med att ytterligare vässa och nyansera vårt analysarbete av elevernas kunskapsutveckling med stöd av en för oss ny modell. Precis som befintligt analysmetod syftar arbetet till att på bästa sätt synliggöra graden av progression i elevernas kunskapsutveckling och utifrån det fortsätta utveckla undervisningen och lärmiljön.

Under vecka 44 kommer personalen att fortsätta följa upp det utvecklingsarbete som pågår utifrån våra fokusområden i kvalitetsplanen. Detta arbete pågår lokalt på skolan men också tillsammans med våra systerskolor i klustret (Kunskapsskolan i Fruängen, Spånga, Täby och Västerås).

Tankar inför lovet
Vecka 44 är det höstlov, ett lov som kommer lägligt för många då lite vila är extra välbehövligt. Även på hemmaplan kan det vara ett bra läge att stanna upp och reflektera. Be gärna era barn att visa er loggboken och berätta vad de jobbat med och hur de ligger till.

Höstlovet kallas inte bara potatislov utan också läslov och jag vill passa på att uppmuntra möjligheten att få sjunka in i en god bok. Elevers läsförmåga spelar en avgörande roll för möjligheten att klara studierna nu och i framtiden. Det absolut bästa sättet att underhålla läsförmågan är just att läsa. Här är det kontinuiteten i läsningen som är viktig, inte tjockleken på bok eller nivå på text.

Några elever har erbjudits lovskola. Vi hälsar er varmt välkomna under kommande vecka.

Jag önskar er alla ett riktigt skönt lov!

Bästa hälsningar
Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola, Hägersten
lisa.norming@kunskapsskolan.se
073-317 34 90

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.