Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev december 2022

Hej,

Så närmar vi oss slutet på läsårets första termin och framför oss väntar nu helger och välförtjänt ledighet för både elever och medarbetare. Med oss in i ledigheten tar vi med en rad minnen från höstterminen. Förmågor som visats i allt från kanotpaddling och politiska diskussioner till filmskapande, textskrivande och inte minst uthållighet och jädrar anamma.

Ett särskilt minne jag plockar med mig är då två av våra elever deltog i KEDMUN. Ett rollspel tillsammans med elever från Kunskapsskolan i Indien och Nederländerna där eleverna deltog i egenskap av fiktiva FN-delegater från Syrien med uppdrag att ta fram en resolution om nätsäkerhet tillsammans med andra delegater. Det var ett privilegium att följa dem i deras förberedelse och sedan se hur de på engelska deltog i diskussioner och debatter. Jag är så imponerad av deras mod men också av deras förmåga att samarbeta och komma överens. Vi siktar på att genomföra detta även nästa år och kanske kan vi locka fler elever att delta.

Undervisning i framkant och en tillgänglig lärmiljö
Det här läsåret fortsätter vi att prioritera undervisningsutveckling och hålla i arbetet med att upprätthålla en tillgänglig lärmiljö. Under hösten har fokus legat på en kompetensutvecklingsinsats kring språkstörning för hela medarbetargruppen. Lärare och övriga medarbetare har fortsatt att arbeta hårt och målmedvetet för att ge eleverna den bästa möjliga undervisningen, vilket har gjort att eleverna kunnat fortsätta utvecklas och lära nytt.

Positiv skolkultur och studiefokuserad miljö
Ytterligare ett område vi under hösten haft fokus på är att skapa en positiv skolkultur där lärande och välmående står i centrum. Vår väl fungerande samverkan i vårt gemensamma elevhälsoarbete är en viktig faktor där den personliga handledningen är kärnan. Vår satsning på detta de senaste åren ger nu tydligt resultat vilket är roligt att se. I höstens lilla elevenkät anger en majoritet av eleverna att de trivs och känner sig trygga i skolan.

Vi har tillsammans haft lyckade aktiviteter i gruppöverskridande arbetsgrupper, som vår heldag på Skatboet och höstens filmdag som väl nu kan kvala in som tradition. Vi har också tagit ett nytt grepp kring workshop-grupperna och även här ser vi en positiv effekt av nya elevkonstellationer.

Kanske är vår skolhund Winnie vårt mest uppskattade bidrag till en positiv skolkultur och en studiefokuserad miljö. Winnie har redan under sin första termin gjort underverk och vi är många som ser fram emot ett fortsatt samarbete med Winnie. Ett extra tack till Katarina, vår speciallärare som gör ett enormt fint jobb i samarbetet med Winnie och eleverna.

Samverkan och delaktighet
Under hösten har vi fortsatt det värdefulla arbetet med både elevråd och föräldraråd. Elevrådets arbete har denna höst bland annat lett fram till att vi förlänger lunchrasten och kortar förmiddagsrasten. Vi har också utifrån synpunkter och önskemål som lyfts i elevrådet bytt tillbaka till den den “specialkostmeny” som vi tidigare haft och som vi nu provat igen för alla under vårterminen.

Personal i vår
Efter julledigheten kommer vår no-lärare Olof Lövdén tillbaka efter sin föräldraledighet. Olof kommer gå in som handledare för Viktor Elander i årskurs 8 då det nu är dags för Viktor att vara föräldraledig. Roni Ali kommer med stöd av Joel Strandberg att ansvara för svenskundervisningen under våren.

Vår kurator Karin Lannerstam har beslutat sig för att ta en ny väg i yrkeslivet och kommer sluta hos oss för att efter jul börja studera. Karin har länge haft en önskan om att få bli terapeut och nu har den chansen kommit. Vi tackar verkligen Karin för det fina arbete hon gjort med eleverna och verksamheten under dessa år och önskar henne all lycka på sin fortsatta väg. Rekrytering av ny kurator pågår.

Terminsstart 2023
Eleverna i årskurs 7 och 8 börjar skolan onsdagen den 11 januari klockan 09.00 och första veckan slutar alla elever klockan 12.30. Under veckan kommer utvecklingssamtal hållas. Ditt barns handledare bokar tid för detta och ger er mer information om samtalet.

Eleverna i årskurs 9 startar vårterminen med prao från måndagen den 9 januari. Digitala utvecklingssamtal hålls under veckan och bokas av respektive handledare.

Jag tackar för ett fint samarbete under terminen och önskar alla en lugn och skön julledighet!

Varma hälsningar
Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola, Hägersten
lisa.norming@kunskapsskolan.se
073-317 34 90

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.