Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari 2023

Efter dessa så kallade oxveckor som toppats av extra sjukfrånvaro bland både elever och personal går vi nu trots veckans vintertäcke mot ljusare tider. Fåglarna sjunger ikapp och ekorrarna jobbar med frenesi för att hinna boa klart innan ungarna kommer. Snart väntar ett välförtjänt sportlov!

Trygghet och studiero
Som jag skrev i början av terminen har vi gjort en del förändringar i schema och organisation för att ytterligare öka förutsättningarna för elevernas studiero. Vidare förtydligade vi våra ordningsregler och vår struktur kopplad till elevernas pauser. Vi ser redan att vårt gemensamma omtag har haft en mycket god effekt. Lugnet i huset är påtaglig och studieron är god. Såväl handledare, elevhälsoteam och rektor arbetar även tätt med eleverna på både individ- och gruppnivå för att skapa en trygg lärmiljö där fokus på lärande och utveckling får råda. Vi kommer att fortsätta ha fokus på detta även framåt.

Elevråd och Föräldraråd
Nytt för i år är att vi riktat elevrådets arbete till att tydligare vara kopplat till skolans arbete med hållbarhet och en positiv skolkultur. Detta är två viktiga områden där eleverna inte bara kan vara med och påverka utan där deras påverkan och medverkan är en förutsättning för att arbetet ska bli riktigt bra och meningsfullt.

Vi skulle haft föräldraråd i veckan som gått men då även jag drog på mig en förkylning har vi fått flytta fram det till tisdagen den 7/3. Vi kommer då fördjupa oss ytterligare i skolans arbete med trygghet och studiero samt vårt systematiska kvalitetsarbete.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 6 mars och sista svarsdagen är den 20 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Tack också till alla som har svarat på skolinspektionens enkät! Jag ber er som ännu inte svarat att göra det då resultatet av denna enkät gör det möjligt att jämföra vår kvalitet med skolor under andra huvudmän. Svarstiden är förlängd till fredagen den 24/2.

Internationellt utbyte och samverkan
Som en del av Kunskapsskolan har vi förmånen att kunna utbyta erfarenheter med våra internationella skolor och våra så kallade partnerskolor. I höstas deltog några av våra elever i ett gemensam rollspel med skolor i Indien och Nederländerna. Under veckan innan sportlovet har vår specialpedagog Göran och vår speciallärare Katarina tillsammans inlett ett utbyte med lärare i Fruängen och på en skola i Nederländerna. Under slutet av veckan har vi därför besök från båda dessa skolor. Gemensamt undersöker de bland annat hur man kan utveckla arbetet med Kunskapsporten och dess innehåll för att möta så många olika behov som möjligt. Senare i vår kommer Göran och Katarina besöka skolan i Nederländerna. Det är både roligt och lärorikt att skolan kan ha den här typen av samverkan på elev-, personal- och verksamhetsnivå.

Framåt
Vi planerar att senare i vår bjuda in er vårdnadshavare till en föräldrakväll på skolan. Vi återkommer med vidare information om innehållet för kvällen och när det går av stapeln.

Nu väntar ett välbehövligt sportlov för alla. Vi välkomnar några elever på lovskola.

Tack för gott samarbete, tillsammans når vi längre!

Bästa hälsningar
Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola, Hägersten
lisa.norming@kunskapsskolan.se
073-317 34 90

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.