Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Sommarbrev juni 2023

Så var ett för många efterlängtat sommarlov här! Efter en fin och solig skolavslutning fylld med “Den blomstertid..”, tal, uppmärksammande av elevrådets arbete, jordgubbstårta och mysigt sluthäng har eleverna gått på ledighet sedan en dryg vecka. Troligen har fokus redan flyttats från sannolikhetslära, nazism, ellära och berättelseskrivande till bad, glass, myggbett, sovmorgon, Gröna lund, spelnätter och utehäng i ljumma sommarkvällar, precis som det ska vara. Några är till och med igång med sina första sommarjobb.

Trots att jag inte längre kan räkna antalet tillfällen jag sagt sagt hejdå till nior som jag fått följa under högstadieåren är det alltid lika speciellt. Vilka resor vi fått följa!  De har alla packat om sin ryggsäck under åren hos oss. Fyllt den med nya strategier, verktyg, kunskaper och vetskap om sin egen förmåga att klara av utmaningar. Att de med egen kraft tagit sig längre än vad många av dem trodde var möjligt. Vi har också sett dem kasta ut en och annan känsla av att inte kunna eller inte våga.  Det var med stolthet och tillförsikt jag fick önska årets gäng lycka till på sin fortsatta färd i livet.

Även medarbetarna står på tröskeln till en välförtjänt semester. De har under hela året hållit i och hållit ut och med skicklighet och stort engagemang in i det sista gjort skillnad för ungdomarna. De sista dagarna har ägnats åt reflektion och analys av årets arbete samt planering av nästa läsår. Under min frånvaro i slutet av terminen har denna proffsiga medarbetargrupp ytterligare bevisat sin förmåga att tillsammans driva verksamheten framåt med mycket hög kvalitet och med eleven i fokus. Jag har med varm hand och största möjliga tillit kunnat lämna över och fokusera på att bli frisk. Jag vill verkligen passa på att ge mitt  varmaste tack till hela medarbetargruppen för detta och påminna er föräldrar om vilka trygga händer era ungdomar är i.

Läsåret som gått
Tillsammans har vi under läsåret fortsatt vårt arbete med att möta varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar med målet att eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt, både personligt och kunskapsmässigt. Vi drivs av utveckling och arbetar ständigt för att bli bättre på att fylla elevernas bagage med rätt innehåll. Under året har vi arbetat vidare med att utveckla och stärka vårt gemensamma elevhälsoarbete genom ökad samverkan mellan skolans professioner på både organisations-, grupp- och individnivå. Vi har som en del av det även prioriterat arbetet med att vidareutveckla en positiv skolkultur med trygghet och studiefokuserad miljö i centrum. Det arbete som våra redan skickliga medarbetare lagt ner på att utveckla dessa områden har gett tydligt positivt resultat. Vi ser ett ökat studiefokus på skolan vilket i sin tur gett utväxling på elevernas ökade meritvärden.

Det goda samarbetet med er vårdnadshavare är så klart en viktig faktor för verksamhetens och elevernas positiva utveckling. Tack alla vårdnadshavare för det! Ett extra tack vill jag också rikta till Resursskolans föräldraråd som är ett viktigt bollplank i vårt arbete framåt. Jag ser fram emot fortsatt arbete med kommande läsårs föräldraråd.

Kommande läsår
Till hösten välkomnar vi nya elever i årskurs 7 men även i årskurs 8 och 9.  Det ska bli fantastiskt roligt att få följa och lära känna även dessa ungdomar. Vi välkomnar också Yvonne och Ludde som från augusti blir vårt nya skolhundsteam. Även Viktor välkomnas tillbaka till sin tjänst som svensklärare efter en termins föräldraledighet.

För att hålla i den goda utvecklingen kommer vi under kommande läsår fortsätta prioritera arbetet med att hålla i och utveckla en studiefokuserad miljö med tydligt fokus på de utmaningar vår specifika elevgrupp står inför. Vi kommer arbeta med ledarskapet i klassrummet och fortsätta utveckla en tillgänglig lärmiljö. Vi kommer åter sätta fokus på den personliga handledningen för att genom den fortsätta stärka en positiv skolkultur med elevernas trygghet i fokus. Under året kommer vi även förstärka vårt hållbarhetsarbete och tar sikte på att bli certifierade för Grön flagg.

Vi inom skolan är oerhört lyckligt lottade som får följa era ungdomars resor och vara med när deras ryggsäckar fylls av ny kunskap, större erfarenhet, nya förmågor och ökad självkänsla. Tack alla vårdnadshavare för ert förtroende!

Jag kommer fortsätta vara på plats i begränsad utsträckning i början av läsåret men ser fram emot att så småningom träffa er igen med nyladdade batterier och till er som nu går vidare mot nya äventyr vill jag säga varmt lycka till och kom gärna och hälsa på!

Skolstart 17/8
kl. 12-14 för årskurs 8 och 9
kl. 9-11 för årskurs 7

Somriga hälsningar
Lisa Norming, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.