Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Sommarbrev juni 2024

Så plötsligt var det juni igen och efter en kall vår fick den svenska sommaren en rivstart som följdes av lite kyligare och blötare avslut på läsåret.

Det är bara dagar kvar tills vi ska säga hejdå till våra nior, ett farväl som aldrig lämnar mig oberörd. Borta är känslan av osäkerhet och att inte lyckas eller klara av det som är nytt eller svårt. Istället har en trygghet och en mognad tagit plats hos var och en av dem. Den grupp nior som lämnar oss i år kliver ut i livet med fullpackad verktygslåda och siktet inställt på fortsatt studier. Vilka resor vi har fått följa! Det är med stolthet och tillförsikt jag kan önska årets kloka gäng lycka till på sin fortsatta färd i livet.

Även medarbetarna har påbörjat nedräkningen inför en mycket välförtjänt semester. De har hållit i och hållit ut och med skicklighet och stort engagemang in i det sista gjort skillnad för ungdomarna och skapat förutsättningar för att varje unge ska nå så långt som möjligt. Efter avslutningen ägnar vi dagarna åt reflektion och analys av årets arbete samt planering av nästa läsår.

Läsåret som gått
Tillsammans har vi under läsåret fortsatt vårt arbete med att möta varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar med målet att eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Vi har fortsatt arbeta för att i ännu högre grad få till en tillgänglig lärmiljö och studiefokuserad miljö. I detta arbete har vi lagt fokus på att utveckla ledarskapet i klassrummet samt ytterligare stärka kompetensen kring vår specifika elevgrupp i allmänhet och NPF i synnerhet. Vi har också haft fokus på att fortsätta utveckla en positiv skolkultur där den personliga handledningen är en viktig pusselbit. Eleverna har till exempel fått möjlighet att delta i fler schemabrytande aktiviteter med sin basgrupp och övriga elever på skolan, vi har sett ett fint engagemang hos skolans hållbarhetsråd och rastaktiviteterna skapar delaktighet och engagemang i hög grad hos eleverna. Det arbete som våra redan skickliga medarbetare har lagt ner på att utveckla dessa områden har gett resultat.

Enkätsvar från er vårdnadshavare visar på en fortsatt stabil och hög nöjdhet på totalen. De visar att ni fortsatt har stort förtroende för oss som arbetar på skolan och att ni anser att ni kan rekommendera skolan. Genom elevenkätens resultat kan vi se ytterligare ett kvitto på att vårt arbete gör skillnad. Inte minst har elevernas nöjdhet ökat rejält kring deras upplevelse av studiero i skolan. En viktig faktor för verksamhetens och elevernas positiva utveckling är givetvis det goda samarbetet med er vårdnadshavare. Tack alla vårdnadshavare för det! Ett extra tack vill jag också rikta till Resursskolans föräldraråd som är ett viktigt bollplank i vårt arbete framåt. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med kommande läsårs föräldraråd och välkomnar fler föräldrar att ansluta.

Vi avslutade läsåret med fokus på krisberedskap och samarbete med ett efterföljande öppet hus för er vårdnadshavare. Det var verkligen roligt att få se flera av er här på skolan och ge en liten inblick i vad vi ägnar våra dagar åt.

Kommande läsår
Till hösten välkomnar vi nya elever i årskurs 7. Det ska bli fantastiskt roligt att få följa och lära känna även dessa ungdomar. Under hösten kommer Karin vara fortsatt föräldraledig och Joel som vikarierat hos oss länge kommer fortsätta hos oss även i höst.

Under kommande läsår kommer vi bland annat påbörja arbetet med att utveckla utbildningsperspektivet Lärande för hållbar utveckling. Detta går hand i hand med våra tidigare prioområden som t.ex. personlig handledning, tillgänglig lärmiljö, elevhälsofrämjande arbete och positiv skolkultur. Som ett led i detta kommer vi gemensamt med våra kluster skolor arbeta med hållbar bedömning.

Vi inom skolan är oerhört lyckligt lottade som får följa era ungdomars resor och vara med när deras ryggsäckar fylls av ny kunskap, större erfarenhet, nya förmågor och ökad självkänsla. Tack alla vårdnadshavare för ert förtroende!

Jag ser fram emot att elever och vårdnadshavare med nyladdade batterier i augusti och till er som nu går vidare mot nya äventyr vill jag säga varmt lycka till och kom gärna och hälsa på!

Välkomna till skolstart måndag den 19 augusti. 8:or och 9:or kl. 12-14, 7:or kl. 9-11.

Tack för i år och trevlig sommar!

Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola i Hägersten

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.