MENY
Välj Skola

Kunskapsskolans Resursskola

Kunskapsskolans Resursskola i Hägersten vänder sig till ungdomar åk 6-9 med omfattande behov av särskilt stöd.

 • Arbetslagsledarna - ett viktigt stöd för sina kollegor

  De behöver vara tydliga och lyhörda på samma gång, men också strukturerade och flexibla. Under 2018 har Kunskapsskolans arbetslagsledare blivit stärkta i sin roll genom en ny utbildning. — Det går egentligen inte att underskatta viktigheten i deras uppdrag. Det är i arbetslaget det händer, säger pedagogik- och utvecklingsledaren Karin Rådberg.

  Läs mer
 • ”Vi vill boosta våra förstelärare”

  Kunskapsskolan satsar på sina förstelärare. Under en endagskonferens blir de boostade i sin roll och får ta del av spännande forskning. – Vi vill erbjuda ett givande program med intressanta föreläsningar och samtidigt låta förstelärarna träffas och utbyta erfarenheter, säger Stina Myringer-Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef.

  Läs mer
 • Rektorn har ordet!

  Kunskapsskolans Resursskolas rektor Lisa Norming om händelser på skolan.

  Läs mer
 • Kunskapsskolan sätter inte glädjebetyg

  En ny rapport hävdar att Kunskapsskolan sätter för höga betyg. Men Skolverkets statistik visar att Kunskapsskolan har bättre överensstämmelse med nationella prov än riket.

  Läs mer
 • Vilka digitala fotspår lämnar du?

  Specialpedagogen Hanna Rondahl skriver en blogg om Resursskolans speciella verksamhet och om specialpedagogik i stort.

  Läs mer

Om Resursskolan

Kunskapsskolans Resursskola vänder sig till ungdomar åk 6-9 med omfattande behov av särskilt stöd. Vi har plats för ca 28 elever och är tolv pedagoger som arbetar på skolan. Det är föräldrarna som ansöker om plats på Resursskolan i samförstånd med hemskolan.

I mån av plats inleder vi en noggrann antagningsprocess i syfte att tydliggöra elevens behov av omfattande stödinsatser. Efter ett inledande telefonsamtal ber vi föräldrarna kontakta hemskolans elevhälsoteam, som vi vill inleda ett samarbete med. Om det visar sig att hemskolan har prövat en rad insatser som inte fungerat och därför förordar en annan typ av skola som innebär mindre grupper och högre vuxentäthet, går vi vidare i antagningsförfarandet.

Nästa steg är att vi bjuder in föräldrarna och någon från hemskolan att göra ett studiebesök på Resursskolan. Genom detta söker vi säkerställa att Resursskolan vore rätt skolalternativ för eleven och att vi med vår organisation och pedagogik kan tillgodose elevens omfattande behov av särskilt stöd. När alla parter är överens måste självfallet även eleven göra ett besök på Resursskolan för att ta ställning till om han/hon vill börja på Resursskolan.

Eleverna som börjar på Resursskolan har ofta en lång historia av jobbiga erfarenheter bakom sig i skolan. Orsakerna till svårigheterna är komplexa och därför olika för alla barn. Gemensamt för alla är att självförtroendet är kört i botten, många har tappat tilltron till den egna förmågan att lära och dessvärre ofta till hela vuxenvärlden. Det är därför mycket viktigt för oss på Kunskapsskolans Resursskola att skapa ett klimat där skolmiljön känns trygg och förutsägbar och där den sociala samvaron blir positiv.

Vi jobbar mycket aktivt och målmedvetet för att lära känna våra elever väl och skapa tillitsfulla relationer. Vid behov samarbetar vi med BUP och Socialtjänst, ofta i nätverk och alltid tillsammans med föräldrarna.
Föräldrarna är de viktigaste personerna för varje elev. Ett förtroendefullt samarbete oss emellan är en förutsättning för att eleven ska utvecklas positivt och få en bra tid på skolan.

Mentorskapet fyller en mycket viktig funktion i detta sammanhang. Mentor och föräldrar samråder ofta, ibland dagligen, så att eleven känner att skolan och hemmet bildar ett skyddsnät kring honom/henne. Mentorn träffar föräldrar och elev regelbundet tillsammans med rektor i utvecklingssamtal för att följa upp såväl kunskaps- som den personliga utvecklingen.

Läs mer: En dag hos oss

“Ni bygger självförtroende och självtillit hos sköra unga människor och hjälper dem att vara sina bästa jag”

Förälder mars 2013

“Den här skolan har förändrat min sons hela liv och räddat vår familj från den oro vi tidigare känt.”

Förälder mars 2013

Lisa Norming, Rektor

Läs mer

Rutiner för klagomålshantering

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

Läs mer om Kunskapsskolans rutiner här.

Telefon: 08-506 913 90

Riksdalervägen 5
129 32 Hägersten
Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.