Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Rektor Emil Burman berättar om händelser på skolan.

Augusti 2018

Välkommen till Kunskapsskolan Saltsjöbaden!

Vi vill hälsa alla elever i årskurs 4-9 och deras föräldrar hjärtligt välkomna till Kunskapsskolan i Saltsjöbaden inför höstterminen 2018. Terminen börjar Måndagen den 20 augusti kl. 09:00 med basgruppssamlingar och upprop. Vi vill påminna alla föräldrar om att det inte är tillåtet att åka upp med bilen uppför Observatoriebacken, utan elever och föräldrar måste ta sig uppför backen utan bil. Vi kommer att se till att vägleda våra elever med basgruppslistor och tydliga skyltar på våra salar. Föräldrar är förstås också hjärtligt välkomna och vi kommer att servera fika i vår cafeteria mellan 9-10:00.

Utvecklingssamtal & första veckan
Tider för utvecklingssamtalen ska ha mailats ut till föräldrar i juni och en påminnelse om dessa samtal kommer inom kort den här veckan. Skulle ni vara osäkra på er samtalstid eller ha fått förhinder ber vi er att kontakta er basgruppshandledare eller någon annan på skolan så snart som möjligt. Den första skolveckan kommer vi att ha en hel del schemabrytande aktiviteter och bl.a. kommer vi avsluta fredagen med en s,k. friendseftermiddag, där elever från olika årskurser kommer att få göra olika samarbetsövningar och lekar, som ett sätt att stärka tryggheten och gemenskapen. Årskurs 7 har ett särskilt upplägg och kommer att åka på hajk i Tyresta torsdag-fredag. Det brukar bli väldigt uppskattade inslag och en bra avslutning på veckan.

Kunskapsklubben startar direkt, möjlighet för elever att vara på skolan 20-22 augusti
Vår eftermiddagsverksamhet (Kunskapsklubben) kommer att starta direkt, vilket innebär att elever kan vara kvar på skolan fram till 16:00. Det finns möjlighet för alla elever att komma till skolan och jobba under hemstudiedagarna och för elever i mellanstadiet kommer vi att ha ett särskilt upplägg/schema som startar som vanligt 08:30 torsdag-fredag. Det är emellertid alltså inte obligatoriskt utan helt frivilligt, men för att vi ska kunna beställa lunch till rätt antal elever, vill vi be er som önskar skicka era barn till skolan under hemstudiedagarna att så fort som möjligt meddela det till er handledare.

Informations- & föräldramöte för årskurs 4 torsdagen den 23 augusti kl. 18:00-19:00
Torsdagen den 23 augusti kl. 18:00 kommer vi att ha ett första informations- & föräldramöte, som riktar sig till föräldrar till våra nya elever i årskurs 4. Ni kommer då bl.a att få tillgång till schema och information om Kunskapsskolans arbetssätt och koncept, träffa lärare och andra föräldrar, samt tips om hur man som förälder får insyn i sitt barns skolarbete och hur man kan stötta dem på bästa sätt. Torsdag den 30 augusti har vi ett liknande informationsmöte för blivande årskurs 7 kl. 18:00.

Nyheter och förändringar inför detta läsår:

Digital loggbok för högstadiet
Schema- och organisationsmässigt gör vi inga större förändringar jämfört med tidigare år, men en förändring är att samtliga elever i högstadiet kommer att börja använda en digital loggbok istället för den gamla loggboken, medan mellanstadieeleverna fortsätter med den vanliga “pappers-loggboken”. Vissa av våra högstadieelever har redan börjat använda den digitala loggboken och det har varit en väldigt enkel omställning och vi kommer informera mer om detta i kommande veckobrev.

Inte tillåtet att åka moped eller mopedbil under skoldagen*
En annan förändring inför detta läsår är att vi kommer att bli hårdare med regeln att våra äldsta elever inte får köra moped eller mopedbil på skolans område under skoltid, utan bara innan skolan börjar och efter skolan har slutat. Det är egentligen ingen nyhet, men förra året var det tyvärr får många elever som inte respekterade den här regeln och körde moped och mopedbil under t.ex. lunchtid och det kommer vi som sagt ha nolltolerans för fr.o.m. nu. Anledningen är förstås att vi vill ha en så säkrare skolmiljö, med så lite trafik som möjligt.

Lovskola
Ytterligare en nyhet är att vi kommer att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8-9, som vi bedömer har problem att klara de grundläggande kunskapskraven. Vi kommer att erbjuda lovskolan framför allt under höst-, sport-, och påsklov, men även efter skolavslutningen om det skulle behövas. Lovskolan är inte obligatorisk, men elever och deras föräldrar kommer att “starkt” rekommenderas att nyttja denna möjlighet, om det skulle bli aktuellt. Det är ämneslärarna i årskurs 8 och 9 som bestämmer vilka elever som bör erbjudas lovskola och självklart kommer vi informera både berörda elever och föräldrar om detta så tidigt som möjligt.

Nattvandringen startar och organiseras av skolan
Fredagen den 24 augusti startar vi även igång med föräldrars nattvandringar och nytt för detta läsår är att skolorna kommer att hjälpa till med att organisera och informera om detta. Höstterminens nattvandringar sköts av våra högstadieföräldrar, medan Samskolans föräldrar tar över under vårterminen. Vi bifogar ett nattvandringsschema, samt en inbjudan till en nätverksträff som den ideella samordnaren för Nackas alla nattvandrare kallat till den 5 september, på vilken även representanter från Nacka polisen kommer delta. Först ut är basgrupp 9:1 den 24-25 augusti. Vi hoppas förstås på stor uppslutning!

Vi ser fram emot ett mycket spännande läsår!

Med vänliga hälsningar
Emil Burman
Rektor
Kunskapsskolan Saltsjöbaden

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.