Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

September 2018

Hej alla elever och föräldrar på Kunskapsskolan Spånga!
Nu har läsåret varit igång i en dryg månad och vi har alla börjat bli lite varma i kläderna. utvecklingssamtalen är avklarade, liksom de flesta föräldramöten och redan nästa vecka börjar personalen arbeta med betygsprognosen för att följa upp om eleverna ligger i fas med sina mål.

En återblick
Förra läsåret gav ett mycket positivt enkätresultat och också betygsresultat. I årskurs 9 hade 95% av alla våra elever i årskurs 9 betyg i alla ämnen och meritvärdet blev 261 poäng, som kan jämföras med rikssnittet på 225 poäng. Betygen har också god överensstämmelse med nationella proven och all statistik om detta går att hitta på skolverkets hemsida. Skolinspektionens granskning av skolan innebar ingen anmärkning och enkätsvaren från elever och föräldrar, som visar på mycket stor nöjdhet, pekar på att vi är på rätt väg även om vi alltid ska sträva efter att bli ännu bättre.

Prioriterade områden
Inför det här läsåret har vi tillsammans arbetat fram nya prioriterade områden som vi vill jobba lite extra med det här läsåret. Förra årets enkät är ett viktigt underlag i detta arbete. Till varje område finns flera aktiviteter som vi kommer arbeta med under året. Här kommer en kortfattad presentation:

Undervisning
Vi ska öka nöjdheten genom att lärare och elever kontinuerligt utvärderar undervisningen och att eleverna får större möjlighet att påverka t.ex. redovisningsformer. Vi måste hjälpa eleverna att förstå de olika kunskapskraven och också styra vad som ska göras i workshop under veckan.

Elevhälsa
Vi ska fortsätta att förbättra kvaliteten på handledningssamtalen och ha fokus på att följa upp elevernas närvaro och måluppfyllylse.

Trygghet och trivsel
Vi ska fortsätta arbetet med att alla elever ska känna sig trygga och sedda och tillsammans med eleverna hitta på olika schemabrytande aktiviteter för att ge elever och lärare en möjlighet att lära känna varandra bättre och lära känna fler än “de vanliga”. Hela personalen kommer också att få fortbildning i konflikthantering.

Digital loggbok
Eleverna i årskurs 7-9 kommer under läsåret arbeta med vår digitala loggbok. Alla elever i årskurs 4-6 kommer fortsatt arbeta med den analoga, pappersloggboken. Den digitala loggboken är en del av Kunskapsporten vilket gör att den enkelt kopplar arbetsuppgifter i steg och kurs direkt in i veckoplaneringen. Vi synkar även resultat från EDS, elevdokumentationssystemet, in i loggboken. Som förälder uppmanar jag dig att be ditt barn visa dig hur den fungerar. Jag är säker på att den kommer bli ett stort steg framåt i Kunskapsportens utveckling men även bidra till elevernas utveckling i skolan.

Rissnehallen
När det blir dags att gå in och ha idrott kommer åk 6-9 i år att hålla till i Rissnehallen. Vi kommer precis som tidigare se till att de som vill kan ha sällskap med en lärare som har ett gruppkort för SL till och från hallen. Rissnehallen är en riktig idrottshall med bra möjlighet till alla sorters idrotter.

GDPR
Den 25 maj började EU:s nya personuppgiftslagstiftning gälla. Vi på Kunskapsskolan är väl förberedda och har säkra system för elevdokumentation och hantering av personuppgifter. En förändring är att vi inte har rätt att skriva känsliga uppgifter i mejl. Det kan därför hända att vi kontaktar er via mejl och ber att ni ringer upp, utan att vi kan tala om vad saken gäller i mejlet.

GDPR innebär också att det blir betydligt högre krav på publicering av namn och bild på till exempel webbsida, intranät och sociala medier. Vi vill förstås fortsätta dela med oss av vår verksamhet och därför kommer vi att efterfråga nya samtycken för bilder. Tyvärr har vi fått ta bort en hel del gamla bilder eftersom vi inte kan få in samtycken för sådant som ligger alltför långt tillbaka i tiden.

Har ni funderingar eller frågor, tveka inte att höra av er!

Med hopp om ännu ett fint läsår och ett gott samarbete,
Gunilla Persson och alla medarbetare Kunskapsskolan Spånga

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.