Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

December 2018

Hej alla elever och vårdnadshavare på Kunskapsskolan Spånga!

Nu lider terminen mot sitt slut och på skolan arbetas det nu intensivt med förberedelser för lucia, betygssättning och skolavslutning med allt vad det innebär för både elever och medarbetare. Det är viktigt att hålla i även de sista veckorna så att alla kan gå på julledighet nöjda med sin insats.

Inför betygssättning
Jag vill passa på att uppmana er att tillsammans med ert barn gå in och kolla igenom EDS:n där ni som vanligt kan följa ert barns kunskapsutveckling. I och med prognosarbetet så har ämneslärarna också gjort en markering om det är så att det finns risk för att ert barn inte får ett godkänt betyg, det vill säga E. Vecka 50 är sista veckan att redovisa sina kunskaper för att lärarna ska hinna sätta betyg. Jag rekommenderar de elever som känner att de behöver jobba på lite extra att komma och jobba på morgnarna då vi erbjuder läxhjälp eller att stanna kvar efter skoltid och göra färdigt.

Datorer
Med varje elevdator ingår en garanti, som innebär att om datorn går sönder kan vi skicka in den på reparation kostnadsfritt. Vi har då lånedatorer som eleven kan få låna under tiden datorn repareras. Det ingår dock ingen så kallad “drulleförsäkring” på datorerna. Vi har under terminen hittills haft många datorer som har fått skärmarna förstörda. Detta måste eleven ersätta.

Tidigare har vi haft en subventionerad kostnad på 900 kr för att reparera dataskärmar. Denna subvention finns inte kvar längre, utan den kostnad som reparationsfirman tar för att laga datorn tillfaller eleven och dess vårdnadshavare via en faktura. Vanligtvis ligger denna kostnad på ca 2000 kr.

Vecka 51/ Skolavslutning
Sista skolveckan blir det som vanligt lite olika trivselaktiviteter, information om dessa kommer i veckobreven från arbetslagen. I veckobreven får ni också information om vad som gäller för skolavslutningen som sker årskursvis.

Jag vill dock göra lite extra reklam för elevrådets trivseldag 18/12 då man också frivilligt kan lämna in en julklapp att skänka till Stadsmissionen. Om den är inslagen måste den vara markerad för om det är till t.ex. en vuxen eller barn, ungefärlig ålder och kanske kvinna eller man.

Informationsmöten/ antagning till nästa läsår
Vi har nu börjat vårt arbete inför antagningarna till nästa läsår med välbesökta informationsmöten där våra elever har varit fantastiskt duktiga på att berätta om vår skola och vårt koncept. I slutet av januari kommer vi att börja antagningarna inför nästa läsår. Har ni yngre barn som vill gå hos oss är det bra om ni säkerställer att de står i kö och att de är sammankopplade med det barn som nu är elev. Då får ni syskonförtur i antagningen.

Logga in i kösystemet med den inloggning ni själva en gång skapat eller kontakta koordinator Suzana Dimitrijevic om ni är osäkra.

Terminsstart//kalendarium
Vårterminen startar igen 9/1-19 och som vanligt kommer ni att bli kallade till utvecklingssamtal under vecka 2 och 3. Vårt kalendarium med övriga läsårstider hittar ni som vanligt på vår hemsida kunskapsskolan.se/spanga

Även om det är lite tidigt vill jag ändå passa på att
önska er alla
en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Gunilla Persson, rektor Kunskapsskolan Spånga

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.