Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Januari 2019

Hej alla elever och vårdnadshavare!
Varmt välkomna tillbaka till en ny termin med oss på Kunskapsskolan Spånga! De första veckorna på en termin känns lite extra viktiga då ni föräldrar kommer på utvecklingssamtal där ni tillsammans med ert barn och handledare går igenom målen och diskuterar nya strategier. På organisationsnivå tittar vi givetvis också på höstens studieresultat för att utvärdera och se om det finns delar vi behöver utveckla i undervisningen. Vi kan nöjt konstatera att årets nior redan ligger över de mål de satte upp i höstas.

Terminen började lite turbulent med några incidenter med elever från andra skolor men lyckligtvis har det inte skett något mer efter att vi vidtagit åtgärder.

Nationella prov/ kalendarium
För niornas del innehåller vårterminen olika delar, först och främst handlar det givetvis om studiefokus och lärande, till det kommer också nationella prov i svenska, engelska, matematik, NO, SO och moderna språk samtidigt som de ska göra ett gymnasieval i februari. Som förberedelse för det sistnämnda så har vår studie- och yrkesvägledare Helen genomfört samtal med eleverna och ofta har ni föräldrar också varit med.

Även årskurs sex genomför nationella prov under vårterminen i svenska, engelska och matematik. I vanlig ordning beviljas inte några ledigheter i samband med nationella prov. Dessa datum hittar du i vårt kalendarium på vår hemsida. Var observanta på att ett datum i juni har ändrats från det preliminära kalendariet som skickades ut i början av läsåret.

Skolinspektionen
Skolinspektionen genomförde förra läsåret en granskning av Kunskapsskolan som huvudman och en enskild granskning av vår skola i Spånga. Det visade sig till vår glädje att vi uppfyller alla krav inom områdena: Undervisning och lärande, Trygghet- Studiero- Åtgärder mot kränkande behandling samt Ledning och utveckling av verksamheten. Skolinspektionens uppdrag är att säkerställa en god utbildning i en trygg miljö och som ett ytterligare led i detta genomför de årliga enkäter med elever i årskurs fem och nio, medarbetare samt med er vårdnadshavare. Jag skulle verkligen uppskatta om ni tar en stund att svara på denna. Vi ser den som lika viktig som vår interna enkät som kommer i mars. Ytterligare information från Skolinspektionen samt inloggningsuppgifter har mailats ut till er.

Kränkningar på nätet
Vi har på senare tid uppmärksammat att det skapats Instagramkonton där elever från vår skola sprider skvaller och rykten. I vissa fall pekas enskilda elever ut och beskrivs på ett nedvärderande och kränkande vis. Det kan då betecknas som förtal vilket kan vara straffbart, oavsett om det som skrivs är sant eller inte. En kränkning i sociala medier är lika allvarlig som kränkningar som sker ansikte mot ansikte. Vi kommer prata med alla elever på basgruppssamlingarna kring hur man beter sig i sociala medier och att vi ser mycket allvarligt på den här typen av konton och inlägg.

Problematiken med de konton vi blivit uppmärksammade på är att de är privata och anonyma, vi kan alltså inte se inläggen eller vem som skapat kontot. Vi har anmält de konton vi har fått kännedom om till Instagram och vi hoppas att Instagram ska stänga de konton som innehåller kränkningar snarast. Om du eller ditt barn upptäcker ett konto i sociala medier som är opassande så kan ni också anmäla detta till Instagram eller Facebook, ju fler som anmäler konton och inlägg desto större chans är det att kontot stängs.

Antagning inför kommande läsår
Vi har i december och januari haft fyra lyckade informationsmöten och intresset för skolan är mycket stort. Jag vill passa på att tacka och säga hur stolta vi är över våra fantastiska elever som visar upp verksamheten för intresserade familjer. Vi arbetar just nu med antagningen inför hösten. Vi kommer att ta emot två basgrupper i årskurs fyra och fyra nya basgrupper i årskurs sex.

Preliminärt kalendarium 19/20

Ht-19
19/8 Skolstart
28/10-1/11 Höstlov
18/12 Skolavslutning

Vt-20
8/1 Terminsstart
24/2-28/2 Sportlov
6/4-9/4 Påsklov
22/5 Lov
12/6 Skolvavslutning

Hälsningar,
Gunilla Persson, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.