Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Maj 2019

Hej,

Nu äntligen är det lite värme i luften och helt plötsligt känns det som om sommarlovet närmar sig med stormsteg. Det har varit en intensiv vår med nationella prov för årskurs 6 och 9 men nu är de avklarade och vi fokuserar på att få ett bra avslut på terminen.

Enkätresultat
Jag vill tacka er alla som har tagit er tid att svara på vår stora årliga enkät och ett särskilt tack till alla er som tillhör årskurs 5 och 9 som även har svarat på Skolinspektionens enkät. Glädjande nog går resultaten på det stora hela fortsatt uppåt, det är främst nöjdheten gällande personlig handledning som har ökat men också arbetsron och att eleverna tycker att det är enkelt att få tag på en lärare har gått upp rejält. Men självklart behöver vi bli fortsatt bättre på andra delar, såsom att göra undervisningen stimulerande och fortsatt implementering av den digitala loggboken.

Enkäterna innehåller väldigt många frågor och nu kommer jag tillsammans med medarbetarna på skolan att analysera våra enkätresultat. Dessa analyser ligger till grund för nästa års kvalitetsplan och jag återkommer i senare rektorsbrev och berättar vilka förbättringsområden vi har identifierat inför nästa läsår.

Ny matleverantör
Från höstterminen kommer vi att servera mat från vår nya matleverantör Närda, som jag informerat om i tidigare brev. Några aspekter som har varit väldigt viktiga i upphandlingen är matsäkerhet, spårbarhet och minskat matsvinn. Vår nya leverantör använder bara kött och fågel från svenska producenter och spårbarheten är mycket god. Närda är specialiserade på en särskild teknik, sous-vide, som innebär att maten värms på plats i skolan lite i taget för att serveras direkt. Jämfört med traditionell catering med mat som varmhålls hela förmiddagen bevaras både näringsämnen och smakämnen bättre. Det kommer också att finnas två rätter att välja mellan varje dag.

Idrott
Regeringen har nu beslutat om utökad undervisningstid i idrott vilket för vår del innebär att eleverna ska ha 30 minuter mer idrott i veckan. Detta kommer successivt implementeras där vi till hösten börjar med att utöka idrotten i årskurs 7. Hur organisationen kring idrotten kommer se ut i praktiken får jag återkomma om lite längre fram.

Avslutning och läsårsstart
Avslutningen sker 13/6, varje arbetslag ger besked via veckobrevet vilka tider som gäller. Nästa läsår börjar alla “gamla” elever den 19/8 och som vanligt kommer ni att bli inbjudna till utvecklingssamtal under de första två veckorna.

Läsåret 19/20
Vi startar höstterminen måndagen den 19 augusti. Vi kommer liksom tidigare år att lägga ut kalendariet på vår hemsida, kunskapsskolan.se/skolor/spanga där ni kan se lovdagar, studiedagar samt när Nationella proven för eleverna ligger för läsåret 19/20.

Vänliga hälsningar,
Gunilla Persson
Rektor, Kunskapsskolan Spånga

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.