Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej och välkomna till läsåret 19/20!
Jag hoppas att ni alla har haft en fin sommar och att ni börjar komma in i rutiner igen. Äntligen är eleverna här igen! Medarbetarna på skolan har varit på plats några veckor och det har varit fullt med annan verksamhet på skolan under sommaren som jag berättar mer om nedan.

Ombyggnation plan 1
Glädjande nog har alla redaktionsytor på plan 1 totalrenoverats nu i sommar för att förbättra

studieron. Nya ljuddämpande golv och möbler är på plats. Det har målats om och satts upp väggar för att skapa nya typer av arbetsytor för både grupparbeten och enskilt arbete. Vi har också flyttat upp några elevskåp till plan 1 för att undvika trängsel när eleverna slutar men också för att skapa ett större rastutrymme.

Nytt sätt att jobba på i workshop/ schema-förändring
Schemat kommer i år att se lite annorlunda för eleverna i årskurs 6-9. Workshop-passen kommer nu att vara lika långa som komminkationspassen, det vill säga 40 minuter och mellan varje pass har eleverna 5 minuter schemalagd tid till förflyttning. Alla elever planerar redan vid terminsstart när de ska ha workshop i vilket ämne och lärarna vet vilka som ska vara på varje workshop och tar närvaro. På det här sättet får alla elever sin garanterade undervisningstid och det minskar risken för att någon elev ska “falla mellan stolarna”. Självklart är det fortsatt viktigt med flexibilitet och det kommer att finnas möjlighet att byta workshop vid behov, men de första veckorna gör vi inga byten för att komma in i det nya arbetssättet.

Ny matleverantör
Som jag berättat i rektorsbrev förra läsåret så har vi en ny skolmatsleverantör, Närda. Det innebär ett helt nytt arbetssätt också för Elisabeth och Fabronia i köket. Maten tillagas med sous vide-teknik som bevarar smak- och näringsämnen bättre. Maten värms också i mindre mängd åt gången vilket gör att matsvinnet minskar och att fler rätter kan serveras samma dag. Vi har tyvärr stött på flera olika problem i uppstartsfasen men nu har vi kommit igång med den varma maten och vi på skolan gör allt för att övergången ska bli så bra som möjligt. Vi för en intensiv och kontinuerlig dialog med Närda för att så snabbt som möjligt få de nya rutinerna på plats så att eleverna ska få en bra måltidsupplevelse varje dag.

Medarbetare
Glädjande nog har vi i år nästan inga helt nya personer som arbetar hos oss utan de flesta är gamla bekanta på ett eller annat sätt. De två som vi inte känner sedan tidigare är Michela Ljung som lärare i idrott och hälsa och Gustav Jonsson som undervisar i SO. Gustav har dock en bakgrund som lärare på Kunskapsskolan i Linköping. Henrik Oderstad välkomnar vi tillbaka som lärare i slöjd igen och Marija Gruncheska och Benjamin Carlsson, som kommer att undervisa i engelska, har tidigare gjort sin praktik hos oss när de gick på lärarutbildningen. Några av de som arbetade här förra läsåret har bytt tjänst, mer om vem som jobbar med vad kan ni se på vår hemsida.

Webbfilter
Vi har i år valt att införa webbfilter på skolan. Detta kommer att ske för att skapa en mer studiefokuserad miljö för våra elever. Under förra läsåret testades webbfiltret på några av våra skolor och resultatet var mycket positivt och vi kunde se att studieron ökade bland eleverna.

Webbfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Vi blickar bakåt och gör planer framåt
Förra läsåret gav ett mycket positivt betygsresultat på det stora hela och nöjdheten hos våra elever ökade också. Dock tycker många elever att det är svårt att förstå kunskapskraven och att undervisningen inte är stimulerande. Många elever känner sig också stressade över skolarbetet.

Under nästa läsår ska vi främst öka undervisningskvalitén genom att arbeta med allsidig undervisning, förutsägbarhet och transparens för både elever och medarbetare. Det ska finnas en tydlighet mot alla parter och vi ska fortsätta arbeta för att minska stress hos både elever och medarbetare. För att lyckas med detta måste vi sträva mot att ytterligare öka lärarnas samarbete och hjälpa varandra. I ett tredje led behöver vi skapa en samsyn kring hur vi kommunicerar med elever, varandra, vårdnadshavare och övriga för att öka förståelsen för Kunskapsskolans arbetssätt.

Hör gärna av er med tankar, idéer och funderingar!

Med vänlig hälsning,
Gunilla Persson, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.