Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

November 2019

Hej alla elever och vårdnadshavare!

Välkomna tillbaka efter höstlovet! Ute har det blivit mörkare och kallare men här inne i skolan är det full fart. Just den här veckan är eleverna i årskurs 9 på PRAO och eleverna i årskurs 6 har sina muntliga nationella prov i tre ämnen medan övriga årskurser jobbar vidare som vanligt.

Under höstlovet har man också kunnat färdigställa ombyggnationen av plan 1, med bland annat glaspartier och ljudisolerande dörrar för att ytterligare förbättra ljudmiljön och studieron.

Mitterminssamtal
I vanlig ordning har vi i samband med höstlovet ha mitterminssamtal med våra elever, för att gå igenom samtliga ämnen i EDS och stämma av hur det ser ut i förhållande till elevernas uppsatta termins- och slutmål. Ni är som föräldrar välkomna att delta i dessa samtal och inbjudan har skickats ut via handledarna. Förbered er gärna hemma genom att tillsammans med ert barn gå igenom planering och EDS före samtalet.

Man får en snabb överblick genom att titta på översikten.

Symbolen,betyder att eleven når grundläggande kunskaper eller mer för terminen.

Symbolen,betyder att eleven inte har uppvisat tillräckliga kunskaper än för att nå grundläggande kunskaper.

Skolmaten
Som jag skrivit om tidigare så har vår skolmat vid terminsstarten inte levt upp till våra höga förväntningar. Självklart är god och nyttig skolmat viktigt för att eleverna ska orka med långa skoldagar. Vi jobbar hårt för att det ska bli riktigt bra och det har också under senaste veckorna blivit klart bättre. Jag återkommer förstås både till elever, medarbetare och föräldrar med ytterligare uppdateringar angående lunchfrågan.

Informationsmöten
Snart är det dags för informationsmöten för de som vill söka till oss. Vi kommer att ta in nya elever främst till årskurs 4 och 6 nästa höst. Om ni känner någon som är intresserad av att söka till oss, så rekommenderar jag er att tipsa dem om att komma på något av våra informationsmöten, där vi berättar mer om oss och vårt arbetssätt:

  • Torsdag 5 dec klockan 18.00
  • Måndag 9 dec klockan 18.00

Biblioteket utvecklas
Att utveckla språket genom att läsa och lyssna på böcker är oerhört viktigt för att klara skolan och i framtiden kunna få ett jobb man vill ha. Vi satsar därför extra på att utveckla vårt bibliotek. Förutom att det fysiska biblioteket utökats med många nyinköpta böcker, så har vi även en nätbaserad bibliotekstjänst tillgänglig (Welib) för alla våra elever med över 23000 digitala titlar! Vi hoppas att detta ska leda till att fler elever läser böcker och breddar sitt ordförråd.

Logga in genom att gå in på https://kunskapsskolan.welib.se och klicka på "Logga in" uppe till höger. Klicka sedan på "Logga in med skolfederation".

Information om moderna språk
Jag får frågor från både vårdnadshavare och elever om vad som händer om man väljer bort moderna språk, det vill säga spanska, franska eller tyska. Vi ser helst att eleven fortsätter att läsa ett modernt språk men kan i vissa fall, i samråd med elev, vårdnadshavare och elevhälsoteam låta eleven välja bort språket för att istället lägga mer tid på svenska och engelska. Den elev som har läst ett modernt språk som språkval i grundskolan kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet av de andra 16 betygen vid antagningen till gymnasieskolan.

Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 betygen i elevens slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde (meritvärde är den sammanlagda betygspoängen - om man har A i alla ämnen räknas det som 20x16=320). Till detta kan betyget i moderna språk som språkval läggas och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Har man ett betyg i alla obligatoriska ämnen i grundskolan (som är 16 stycken) och dessutom ett betyg i moderna språk som språkval (som är frivilligt) får man alltså räkna alla dessa 17 betyg.

När man efter gymnasiet söker till högskola eller universitet kan maximalt 2,5 meritpoäng läggas till jämförelsetalet från gymnasieskolan. Meritpoängen kan påverka möjligheten att komma in på attraktiva högskoleutbildningar. Moderna språk kan utgöra en stor del av meritpoängen. För att kunna få meritpoäng i moderna språk under gymnasiet måste studierna påbörjas i grundskolan. Eleven hinner då läsa till nivå 2 i språket under grundskolan och kan börja på nivå 3 i gymnasieskolan (nivå 3 på gymnasiet ger meritpoäng men inte nivå 1 och 2).

 

Hösthälsningar,

Gunilla Persson
Rektor, Kunskapsskolan Spånga

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.