Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Hej!

Vårterminen har nu varit igång en månad och det är snart dags för sportlov. Sista veckan innan lov brukar vara en hektisk tid för både lärare och elever med redovisningar för att ligga i fas med sina mål. Veckan efter sportlovet börjar vi också att arbeta med vår mitterminsprognos så ju mer man är i fas med sina mål desto bättre. Som vanligt kommer ni vårdnadshavare att bli inbjudna till förlängda PH-samtal veckorna innan påsk.

Nationella prov
För niornas del innehåller vårterminen olika delar, först och främst handlar det givetvis om studiefokus och lärande, till det kommer också nationella prov i svenska, engelska, matematik, NO, SO och moderna språk.

Även årskurs sex genomför nationella prov under vårterminen i svenska, engelska och matematik. I vanlig ordning beviljas inte några ledigheter i samband med nationella prov. Datum för de nationella proven hittar du i vårt kalendarium: kunskapsskolan.se/skolor/spanga. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras. Regeringen har beslutat om att resultaten ska ha en särskild betydelse vid betygssättning, det vill säga att elevens resultat på nationella proven ska vägas in i större utsträckning än tidigare.

Pisa
Kunskapsskolan Spånga har blivit utvald att delta i Pisa. Pisa är en internationell studie som mäter 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Handledare i årskurs 9 kommer skicka mer information till vårdnadshavare efter sportlovet.

Gymnasieval
15 februari var sista dag för gymnasievalet, möjlighet till omval finns i maj, och de betyg som årskurs 9 fick i julas är de betyg som de preliminärt söker in på. Den preliminära antagningen eleverna får senare i vår är alltså baserad på höstterminens betyg. Den slutliga antagningen som görs i sommar kommer att baseras på slutbetygen de får i juni. Det innebär att om en elev har blivit antagen vid den preliminära antagningen så är det inte säkert att eleven kommer bli antagen vid den slutliga antagningen och vice versa.

Om man läser moderna språk har man 17 skolämnen och om du har E i alla ämnen har du 170 poäng, C i alla ämnen 255 poäng och A i alla ämnen 340 poäng. Om man vill veta sitt meritvärde men tycker att det är svårt eller jobbigt att räkna ut det så kan man titta i EDS där betygspoängen finns summerade.

Kunskapsskolans egen enkät
Liksom varje år är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som förälder möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola. Det har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för ditt barn och våra andra elever. Både elev- och föräldraenkäten startar veckan efter sportlovet och pågår i två veckor. Alla svar är anonyma. När enkäten börjar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång.

Kunskapsskolan fyller 20 år
I år är det 20 år sedan Kunskapsskolans första skolor startade. Det finns idag 29 grundskolor och 7 gymnasieskolor som jobbar efter ett pedagogiskt upplägg med gemensamt språk och kvalitetsarbete som möjliggör synergier och samordningsfördelar. Det som från början var en idé om en skola med eleven i centrum är nu en väl utvecklad pedagogisk modell som vi är oerhört stolta över.

Sportlovshälsningar,
Gunilla Persson, rektor Kunskapsskolan Spånga

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.