Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

April 2020

Hej!

Vi går en annorlunda påsk till mötes och vi alla hoppas att coronavirusets utveckling snart vänder.

Jag vill börja med att tacka er för att ni är uppmärksamma på symtom och låter era barn stanna hemma vid snuva, hosta, halsont och ont i kroppen. Nu börjar även pollensäsongen komma igång och en del är osäkra på om det är förkylningssymtom eller allergi de känner av. Vår skolläkare rekommenderar att de som har symtom och har svårt att bedöma om det beror på allergi eller inte ska stanna hemma och ta sin allergimedicin. Om allergimedicinen hjälper och elevens symtom försvinner eller minskar så är eleven välkommen tillbaka till skolan. Om allergimedicinen inte har någon effekt stannar man hemma.

Vad gäller undervisningen vill jag förtydliga en sak. Eftersom grundskolorna inte är stängda så bedriver vi inte distansundervisning, vilket däremot är fallet på gymnasieskolor, högskolor och universitet. För vår del innebär det att undervisningen fortsatt är fokuserad på att genomföras på plats i skolan. Däremot har vi fördelen på Kunskapsskolan att ha ett koncept som gör det enkelt att arbeta hemifrån. I mån av tid kommer lärarna i så hög utsträckning som möjligt att underlätta för studier hemma, men jag vill trycka på att det inte fullt ut kommer att motsvara den undervisning eller det schema som följs här på skolan. Skulle regeringen ta beslutet att svenska skolor ska bedriva sin undervisning på distans är vi på Kunskapsskolan mycket väl förberedda och vi har gjort en tydlig plan för detta som ni får information om ifall beslut fattas om att även stänga Sveriges grundskolor.

Det är mycket viktigt att eleverna följer det som står i veckobrevet som kommer på fredagar. Där finns den mesta av informationen och länkar till uppgifter.

Betygsprognos
Under den här tiden varje vår följer lärarna upp att eleverna arbetar mot sina mål. Det har de även gjort i år, men eftersom det är speciella omständigheter ber vi om förståelse för att fokus främst har varit på eleverna i årskurs 9 och de elever som riskerar att inte nå grundläggande kunskaper. Senast 3/4 kommer EDS att vara uppdaterad med nödvändig information.

Mitterminssamtal
Av förklarliga skäl så blir också mitterminssamtalen nu i vår lite annorlunda. Vi börjar med dessa den här veckan även om alla lärare inte har hunnit helt klart med prognosen. Vi kommer i år att fokusera på att göra en plan framåt och ni kommer att få ett mail med en kort sammanfattning, men informationen om varje ämne hittar ni i EDS.

Nationella prov
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har gått ut med information om att samtliga planerade nationella prov ställs in. Resultaten på de nationella prov som har genomförts ska fortsatt räknas in i betygssättningen men för de ämnen där proven ännu inte har genomförts får vi använda annat underlag för att sätta betyg. Betyg sätts självklart i alla ämnen oavsett om de nationella proven genomförts eller inte.

För mer information om vilka prov som har ställts in se Skolverkets hemsida.

Idrott och hälsa
Skolan följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och fortsätter att bedriva undervisningen i idrott och hälsa utomhus i så lång utsträckning som möjligt.

Frånvaroanmälan
Det är av stor vikt att vi som jobbar i skolan vet vilka elever som är på plats. Vi har tidigare gått ut med en önskan om att ni frånvaroanmäler i så god tid som möjligt och den önskan ligger kvar från vår sida. Detta för att kunna planera en verksamhet med så stor kvalitet som möjligt nu när fler elever och medarbetare är frånvarande än vanligt.

Jag har fått en del frågor på om man frånvaroanmäler eleven när hen jobbar hemifrån. Svaret på den frågan är ja. Vi behöver veta vilka elever som är på plats för att till exempel kunna göra undervisningsgrupper eller utrymma säkert vid brand.

Lovskola
Även lovskolan blir den här gången lite annorlunda. På grund av rådande situation välkomnar vi alla elever som vill att komma till skolan måndag-onsdag klockan 08.00-12.00 under påsklovet för att redovisa, göra prov, få hjälp eller bara att sitta och plugga. Det kommer att finnas lärare på plats i alla ämnen (bild och slöjd endast tisdag och idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap endast måndag och tisdag) så alla kommer att kunna få hjälp. Vi kommer inte att ha möjlighet att servera lunch men ordnar ett mellanmål vid 10-tiden. Ingen föranmälan krävs.

Preliminärt kalendarium läsår 20/21
Ht-20
18/8 Introduktionsdag för nya elever
19/8 Läsårsstart för samtliga elever
26-30/10 Höstlov
18/12 Terminens sista dag
Vt-21
11/1 Vårterminen startar
1-5/3 Sportlov
6-9/4 Påsklov
14/5 Lov
11/6 Läsårets sista dag

Jag vill också passa på att tacka alla er föräldrar som har hört av er med stöttande “heja-rop” under de här veckorna, det har betytt mycket för oss som arbetar här. Jag har under de senaste veckorna mött en enorm vilja att hjälpa och samarbeta både i skolan och i samhället vilket har varit fint att se. Var och en av oss måste ta ansvar och tillsammans kommer vi att klara av det här.

Jag önskar er alla en skön påskledighet med möjlighet att ladda batterierna inför vårens fortsatta utmaningar
Gunilla Persson
rektor, Kunskapsskolan Spånga

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.