Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev

Hej alla föräldrar och elever!

Varmt välkomna till läsåret 20/21! Jag hoppas att ni alla har haft en fin sommar trots att det har varit lite annorlunda omständigheter just i år. När vi gick på sommarledighet hoppades vi nog alla att det skulle vara ett mer normaliserat läge när vi kom tillbaka men så ser det tyvärr inte ut. De restriktioner som gällde skolans verksamhet har inte ändrats och vi behöver fortsätta att tänka oss för och ta extra hänsyn till våra medmänniskor.

Vi kommer av flera olika anledningar också att ha olika start- och sluttider för elever i årskurs 4-6 och 7-9 för att minska trängsel till och från skolan. Årskurs 4-6 och 7-9 kommer också att ha majoriteten av sin undervisning på skilda plan vilket gör att kontaktytorna minskar. Eleverna kommer också att använda olika trappuppgångar för att minska trängsel. Vi kommer fortsätta att ha idrott utomhus och utan ombyte, åtminstone till att börja med.

Vi kommer inte heller att arrangera några fysiska föräldramöten i början av läsåret, vilket ställer högre krav på att den digitala kommunikationen och informationen blir tydlig och sker regelbundet. Förhoppningsvis kan vi så småningom lätta på restriktionerna, men under läsårets första del, kommer vi att ta det säkra före det osäkra.

Här följer några övriga åtgärder:

  • Vid någon form av symptom på sjukdom ska man stanna hemma tills man har varit symptomfri i minst 2 dagar, om man har testat positivt för covid-19 följer man sjukvårdens instruktioner.
  • Det är viktigt med handhygienen och vi påminner våra elever om detta regelbundet. Handsprit finns på flera ställen på skolan.
  • Innan eleverna släpps in för lunch ser matvakter till att de har tvättat händerna och handsprit finns tillgängligt. Serveringsbesticken byts ut eller torkas av regelbundet.
  • Vi kommer inte att ta emot externa besök på skolan.
  • Vi kommer inte att planera aktiviteter utanför skolan som kan innebära kontakt med andra. Vi vill med detta även bidra till att inte belasta vår kollektivtrafik.
  • Vi som arbetar på skolan kommer inte att konferera annat än i digital form och i möjligaste mån heller inte ha externa möten.
  • PRAO’n för årskurs 8 kommer med största sannolikhet inte kunna genomföras som vanligt. Jag återkommer med mer information detta i höst.
  • Information om gymnasieval för årskurs 9 kommer troligtvis även det att behöva genomföras digitalt.

I våra lokaler är det svårt att eliminera alla riskfaktorer, då det är trångt på vissa platser och ett större avstånd kommer inte alltid kunna hållas mellan eleverna. Vårt mål är att försöka minska på dessa situationer så mycket vi kan.

Jag vill avslutningsvis påminna om att skolplikt gäller och att vi förväntar oss att alla elever kommer till skolan precis som vanligt så länge de är friska och symptomfria. Om ni har några funderingar kring detta är ni välkomna att kontakta mig.

Utvecklingssamtal och välkomstsamtal
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Kunskapsskolans centrala krisgrupp fattat beslut om att alla utvecklingssamtal och välkomstsamtal sker med föräldrar på distans. Alla vårdnadshavare har fått en tid för utvecklingssamtal eller välkomstsamtal. Ni kommer att få en videokonferenslänk per mejl alternativt en kalenderinbjudan med inbjudan till Google Meet för den aktuella mötestiden. Du klickar på länken i god tid innan mötet och när handledare är redo så öppnar hen upp mötet och låter dig ansluta. Vi önskar att åtminstone en vårdnadshavare deltar i samtalet. Om ni av någon anledning inte har möjlighet att delta i ett digitalt utvecklingssamtal ber jag er kontakta ert barns handledare och hitta en annan lösning.

Omorganisation undervisning och lokaler
Från och med augusti kommer vi att ha en tydligare uppdelning mellan årskurs 4-6 och 7-9. Årskurs 4-6 kommer främst att ha sin undervisning på plan 2 medan årskurs 7-9 främst kommer att hålla till på plan 1. Det gör att vi lättare kan anpassa undervisningen till de olika åldersgrupperna och det blir också lättare för eleverna att hitta sina lärare. Årskurs 7-9 kommer att nå NO-salen och hemkunskapssalen via trappuppgången vid matsalen.

Skolgård
Sakta men säkert håller vår ombyggnation av skolgården på att färdigställas. Vi väntar fortfarande på gungor, studsmatta, pingisbord med mera och under andra veckan i september beräknas allt att vara klart. Fram tills dess kommer det att ske arbete under elevtid i inhägnade områden men alla transporter kommer att ske efter elevtid.

Nu startar vi Skol IF tillsammans!
Sedan en tid tillbaka har vi tillsammans med Djurgårdens IF diskuterat hur vi ska få fler elever att röra på sig varje dag samt hur vi ska kunna nå fler elever.

Vi har nu tillsatt en tjänst på heltid i skolan som kommer driva Skol IF. Det kommer finnas möjlighet för eleverna att röra på sig före skoldagens början och efter skoldagens slut tillsammans med vår nya idrottsledare Linnéa som arbetar här på skolan. Ett Skol IF drivs tillsammans med eleverna och det är eleverna som bestämmer vilka aktiviteter vi ska bedriva. Vi kommer därför att organisera en styrgrupp där elever och Linnéa tillsammans kan planera aktiviteter.

Linnéa kommer även att arbeta nära idrottslärarna för att kunna finnas till hands att erbjuda särskilt stöd kring det som eleverna behöver träna på.

I övrigt så kommer det här innebära att vi tar ett helhetsgrepp om elevernas dagliga fysiska aktivitet, organiserar samverkan med det lokala föreningslivet samt tillför en resurs med särskilt fokus på rörelse under skoldagen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Linnéa Fridén, ansvarig ledare på Kunskapsskolan i Spånga. linnea.friden@dif.se alt. linnea.friden@kunskapsskolan.se

Chromebooks
Alla elever kommer att ha tillgång till chromebooks, om än inte personliga i de lägre årskurserna. Chromebooken är en värdesak som eleven har ett personligt ansvar för. En chromebook kostar ungefär 4000 kronor. Jag vill uppmana er elever och er föräldrar att prata om detta hemma. Om en chromebook hanteras ovarsamt och den till följd av detta behöver repareras så kommer skolan fakturera er lagningskostnaden. En chromebook ska låsas in i elevens skåp när den inte används, till exempel vid lunchrast, idrottslektioner och liknande.

Preliminärt kalendarium

Höstterminen-20
18/8 Skolstart nya elever
19/8 Skolstart
19-28/8 Skoldagar fram t.o.m. lunch, utvecklingssamtal eftermiddag. Skollunch serveras för samtliga elever.
7/9 APT, Klubben stängd
5/10 APT, Klubben stängd
26-30/10 Höstlov (Lovskola 27-28/10)
2/11 APT, Klubben stängd
30/11 APT, Klubben stängd
4/12 Studiedag
18/12 Skolavslutning

Vårterminen-21
(Lovskola 7-8/1)
11/1 Skolstart
11-19/1 Skoldagar fram t.o.m. lunch, utvecklingssamtal eftermiddag. Skollunch serveras för samtliga elever.
25/1 APT, Klubben stängd
22/2 APT, Klubben stängd
Sportlov 1-5/3 (Lovskola 2-3/3) Klubben stängd
12/3 APT, Klubben stängd
Påsklov 2-9/4 (Lovskola 6-7/4) Halvdag 1/4, Klubben stängd
19/4 APT,
Halvdag 29/4, Valborg 30/4, Klubben stängd
17/5 APT, Klubben stängd
11/6 Skolavslutning

Datum för nationella prov årskurs 6 och 9, se skolverkets hemsida:
Länk till provdatum årskurs 6
Länk till provdatum årskurs 9

Till sist vill jag än en gång hälsa nya elever och vårdnadshavare extra välkomna till Kunskapsskolan Spånga!

Med hopp om ett riktigt fint läsår tillsammans!

Gunilla Persson, Rektor
073-3137148
gunilla.persson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.