Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Oktober 2020

Hej!

Nu har vi kommit en bit in på läsåret 2020/2021. Det har varit en bra start på terminen trots att allt ännu inte har gått tillbaka till “det normala”. De nya eleverna har fått en bra introduktion till vårt arbetssätt och de flesta har kommit igång riktigt bra. Det kan ta lite tid att ta till sig allt hos oss som de inte varit vana vid under tidigare skolår. Det är arbetet med loggboken, strategier, veckomål, utvärderingar, personliga handledningssamtal, kommunikationspass och arbete i workshop som utgör verktygen hos oss. Det är verktyg som optimerar planeringen och genomförandet av arbetet. Vi ser att användandet av dessa verktyg gör skillnad och ökar kunskapsinhämtandet och höjer måluppfyllelsen.

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?
Under november byter Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet elevadministrationssystem. Inget blir annorlunda för er som vårdnadshavare eller era barn, utan detta påverkar bara oss som jobbar på skolan. I samband med systembytet behöver vi dock din hjälp med att lägga in rätt kontaktuppgifter till dig, alltså ditt telefonnummer och din e-postadress. Du som har ett BankID kan hjälpa oss med detta fram till och med söndagen den 4 november.

Gör så här:

  1. Gå in på https://sms.schoolsoft.se/kunskap/ (utan www).
  2. Välj Vårdnadshavare under “Jag är”.
  3. Klicka på “Logga in med BankID”.
  4. Skriv in ditt personnummer och klicka på “Logga in”.
  5. Använd BankID för att legitimera dig. Om du har ditt BankID på en annan enhet, till exempel om du loggar in på en dator och har BankID i mobilen, starta BankID-appen. Har du BankID på den enhet där du loggar in, så startar BankID automatiskt.
  6. Klicka på “Min profil” i det röda fältet.
  7. Här fyller du din e-postadress och ett telefonnummer vi kan nå dig på.
  8. Klicka på “Spara” nere i högra hörnet. Texten “Dina ändringar har nu sparats” visas i en grön ruta.
  9. Klicka på “Logga ut” uppe till höger.

Vanliga frågor

Varför står det Schoolsoft i länken?

Det är Schoolsoft som levererar vårt nya interna elevadministrationssystem.

Vad gör jag om jag inte har BankID?

Maila dina aktuella kontaktuppgifter till Suzana Dimitrijevic, koordinator, på suzana.dimitrijevic@kunskapsskolan.se.

Vi är två vårdnadshavare, behöver båda logga in?

Ja, det är viktigt att vi har uppdaterade kontaktuppgifter till er båda.

Betygsprognos
Lärarna har just genomfört läsårets första betygsprognos, då gör vi en bedömning av hur eleverna ligger till kunskapsmässigt i relation till slutmålen i årskurs sex och nio. Vi gör också en bedömning av arbetsinsatsen hittills denna termin och de elever som riskerar att inte nå ett godkänt betyg får då en varning om detta. Under vecka 45 kommer alla ni föräldrar ha möjlighet att delta digitalt på era barns mitterminssamtal med sin handledare då de pratar om elevernas måluppfyllelse och läser de uppdaterade kommentarerna i EDS.

Digitala informationsmöten för nya elever inför hösten 2021
Vi kommer inte ha fysiska informationsmöten i år, utan dessa kommer genomföras digitalt. Information kommer att finnas på vår hemsida. Vi kommer ta emot två nya grupper i årskurs 4, en ny i årskurs 5 och tre i årskurs 6 och fylla på med enstaka elever i årskurs 7 i mån av plats. Om ni känner någon som är intresserad av att börja hos oss rekommenderar vi att ni ber dem ställa sig i kö via vår hemsida så snart som möjligt.

Nationella prov vecka 47-50
Under vecka 47-50 kommer årskurs 6 och 9 att genomföra muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska. Proven genomförs i små grupper om 2-4 elever. All eventuell förberedelse inför nationella proven görs här på skolan. Eleverna kan inte på egen hand studera specifikt inför de här proven. Eventuell ledighet under dessa veckor beviljas inte.

Information covid-19
Antalet fall av Covid-19 ökar igen i vårt samhälle. Det är därför viktigt att vi fortsätter att vara noggranna med att följa våra myndigheters rekommendationer. Kunskapsskolan följer generellt Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och Skolverkets rekommendationer. Rekommendationerna uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas.

Vänligen,

Gunilla Persson
Rektor Kunskapsskolan Spånga
073-313 71 48
gunilla.persson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.