Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Hej och God fortsättning!

Varmt välkomna till en ny termin med oss på Kunskapsskolan Spånga! Den här terminsstarten liknar dock ingen tidigare på grund av den pågående pandemin och vi har gjort några förändringar för att göra terminsstarten så säker som möjligt.

Covid-19
Som ni har märkt så kommer det snabba beslut från olika myndigheter och vi gör vårt bästa för att anpassa oss och hänga med, så här tänker vi just nu:

Under de första dagarna, 11/1-19/1 när vi har utvecklingssamtalen kommer vi att ha hälften av eleverna på plats på förmiddagen och hälften på eftermiddagen för att vi ska kunna sprida ut oss ordentligt i skolan. Under de här dagarna kommer också i stort sett all undervisning skötas av handledarna för att både elever och personal ska träffa så få som möjligt. Alla utvecklingssamtal kommer också att ske digitalt enligt tidigare plan. Vi har också ändrat start- och sluttiderna för årskurs 7-9 för att undvika att de ska resa i rusningstrafik. Exakta tider kommer från respektive arbetslag i veckobrevet. Vi har också justerat lunchtiderna ytterligare något för att undvika långa köer och trängsel. Det är också att eleverna följer de nya tiderna så att vi har tid att städa och vädra mellan förmiddag och eftermiddag.

Vi har även börjat titta på det ordinarie schemat som gäller från och med 20/1 där vi har gjort förändringar så att årskurserna fördelas på olika områden i huset och att vi har så mycket undervisning som möjligt basgruppsvis. Det blir istället lärarna som flyttar sig runt i huset. Vi fortsätter att arbeta med schemat för att minska antalet sociala kontakter samtidigt som vi vill säkerställa att alla elever får den undervisning de har rätt till.

För att vi ska kunna få en så lugn terminsstart som möjligt är det självklart av största vikt att både personal och elever tar sitt eget ansvar och stannar hemma om man har symtom, tvättar händerna och håller avstånd. Om någon i hemmet är bekräftad positiv till covid-19 så ska man vara hemma. Det är också viktigt att ni hör av er till mig om någon elev har testat positivt för att jag ska kunna skicka ut information och vara behjälplig med smittspårningen.

Det är dags för samtliga vårdnadshavare i Kunskapsskolans grundskolor att genomföra Skolinspektionens enkät!
Den 18 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas mailledes till dig som vårdnadshavare i Kunskapsskolan. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år med samtliga huvudmän i Sverige i syfte att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. För oss i Kunskapsskolan är det viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år och i år pågår den mellan 8 och 21 mars. Mer information om den här enkäten kommer senare i vår.

Nu hoppas jag att vi får en fin terminsstart och hör av er om ni har några frågor eller funderingar!

Med vänlig hälsning,
Gunilla Persson, Rektor Kunskapsskolan Spånga
0733137148

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.