Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Maj 2021

Hej alla elever och vårdnadshavare!

Äntligen börjar framtiden se lite ljusare ut på flera olika sätt. Att värme och sol börjar komma gör också att livet känns lite lättare.

Covid-19
På skolan har vi en fortsatt låg frånvaro bland elever och medarbetare vilket känns stabilt. Vi har inte haft någon smittspridning på skolan efter jul även om vi har haft individer som har testat positivt. Det känns därför skönt att ha alla elever tillbaka nästan på heltid igen. Vi vet att eleverna mår bäst av att vara på skolan, både för deras kunskapsutveckling och för deras psykosociala mående. Skolverket, Folkhälsomyndigheten och vår utbildningsminister har varit mycket tydliga med att vi ska, om möjligt, gå över till närundervisning för samtliga elever så snart som situationen tillåter.

Nytt sedan ett par veckor är utökad testning av asymtomatiska nära kontakter. Högstadieelever (årskurs 7-9) ska nu testas om de är nära kontakter till en bekräftat sjuk person. Eleven ska då då stanna hemma och boka tid för testning. Under tiden eleven inväntar testresultat kan eleven komma till skolan förutsatt att eleven är symtomfri. Det är därför mycket viktigt att ni fortsätter att meddela oss om någon i familjen insjuknar i covid-19 så att vi har en korrekt bild över smittspridningen på skolan och kan fatta rätt beslut utifrån aktuell situation på skolan.

Självklart håller vi oss uppdaterade kring hur läget ser ut på skolan och i regionen. Om vi ser en ökad smittspridning som kräver att vi går tillbaka till distansundervisning på deltid är vi förberedda för att göra detta med kort framförhållning.

Allergier
Det är nu säsong för pollenallergier. Tyvärr har ju pollenallergierna likheter med symtom för covid-19 och även vanliga förkylningar. Rekommendationen kring detta är att man vid symtom stannar hemma och tar allergimedicin för att säkerställa att symtomen beror på just allergi. Läs mer här: Om viruset och sjukdomen — Folkhälsomyndigheten

Enkät elever och vårdnadshavare
Vi har nyligen genomfört årets enkät för alla elever och vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Svarsfrekvensen för både elever och vårdnadshavare på vår skola har ökat det här läsåret trots rådande omständigheter. Detta är vi mycket glada för då ett bra underlag lägger en bra grund för utvärdering och analys inför nästa läsårs kvalitetsplan. Vi ser glädjande nog att nöjdheten på det stora hela har ökat för vår skola både hos elever och vårdnadshavare trots svåra omständigheter. Jag återkommer med mer information vid ett senare tillfälle när vi har hunnit analysera resultatet ordentligt.Tack för ert deltagande!

Avslutning och aktiviteter i juni
Precis som förra året kommer skolavslutningen och övriga aktiviteter ske så att de övergripande riktlinjerna kan efterföljas. Det innebär att inga externa besökare tas emot och att alla aktiviteter sker basgruppsvis eller årskursvis. Förhoppningsvis har det också blivit lite varmare så att vi kan vara en del utomhus. Precis som förra året kommer årskurs 9 att bli bjudna på en finare och festlig avslutningslunch under sista skolveckan.

Preliminärt kalendarium 21/22
ht-21
17/8 Skolstart för nya elever
18/8 Skolstart för övriga elever
1-5/11 Höstlov
21/12 Terminens sista dag

vt-22
10/1 Terminsstart för samtliga elever
28/2-4/3 Sportlov, v.9
11-14/4 Påsklov, v.15
27/5 Lov - Kristi Himm.
15/6 Läsårets sista dag

Med vänlig hälsning,
Gunilla Persson, rektor Kunskapsskolan Spånga
0733137148
gunilla.persson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.