Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev juni-21

Hej alla elever och vårdnadshavare!

Vi är nu inne på sista veckan för detta läsår. Ett läsår som verkligen inte blev som vi trodde. Jag vill börja med att tacka er elever för att ni har varit så fantastiska under det här läsåret som inte har varit likt något vi varit med om tidigare. Det har varit många snabba beslut och förändringar och ni har bara accepterat och gjort det bästa av situationen. Jag vill också tacka er föräldrar för det stöd ni har visat oss gällande besluten med anpassningarna vi gjort på grund av pandemin och med distansundervisningen för årskurs 7-9 som genomförts under terminen. Vi vet att det varit tufft för många, inte minst om flera familjemedlemmar ska studera och arbeta på distans och samsas om hemmets utrymmen, men vi upplever att det på ett generellt plan fungerat över förväntan. Nu är det snart dags för ett välförtjänt sommarlov där eleverna får ladda energi inför ett nytt läsår eller, som för de som lämnar årskurs 9, nya utmaningar i livet.

Innan det är dags för oss medarbetare att gå på sommarledighet så kommer vi att arbeta med skolans kvalitetsplan där vi bland annat analyserar betygs- och enkätresultat. Analysen och diskussionerna resulterar sedan i ett antal prioriterade områden, vilka det blir och hur vi kommer att arbeta under nästa läsår återkommer jag med under hösten.

Vi lämnar snart ett annorlunda läsår bakom oss med många nya kunskaper, insikter och lärdomar med oss i bagaget. När vi kliver in i nästa läsår kommer vi kanske behöva fortsätta att göra anpassningar i vår verksamhet men hur det blir får jag återkomma med i augusti. Ni kommer inför skolstarten att få uppdaterad information om hur de första skolveckorna kommer att se ut men det vi vet helt säkert är att skolstart för läsåret 21/22 startar för nya elever/ basgrupper tisdagen den 17 augusti och skolstart för “gamla elever” sker onsdagen den 18 augusti. De två första veckorna går eleverna i skolan till och med lunch och under eftermiddagstid kommer utvecklingssamtal att hållas. Utvecklingssamtalen för “gamla” elever kommer också den här terminen att hållas digitalt. Tider för dessa samtal skickas ut av basgruppshandledarna.

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla elever, medarbetare och föräldrar för ett gott samarbete detta annorlunda läsår! Ett speciell varm hälsning vill jag skicka till er elever i årskurs 9, era föräldrar och så klart era handledare.

Då återstår det bara för mig att önska er alla en riktigt fin sommar!

Gunilla Persson
rektor, Kunskapsskolan Spånga

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.