Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

 

Rektorsbrev augusti 2021

Hej och varmt välkomna till läsåret 21/22 på Kunskapsskolan Spånga!

Extra varmt välkomna till alla nya elever och era vårdnadshavare! Jag hoppas att ni alla har haft en riktigt skön sommar och njutit av sol, bad och allt annat som hör sommaren till. Här på skolan är vi i personalen, 40 lärare och 15 övrig personal, i full gång med att planera terminen och längtar efter att träffa både nya och gamla elever nästa vecka. I år kommer vi att ha cirka 620 elever från nio kommuner.

Skolstart/ covid-19
Vi välkomnar eleverna i årskurs 4-6 tisdag 17/8 och årskurs 7-9 onsdag 18/8. Närmare information och exakta tider skickas ut av respektive handledare. Under de två första veckorna har vi introduktionsschema då eleverna har skoldag till och med lunch och på eftermiddagarna genomför vi utvecklingssamtal digitalt. Inbjudan till samtal får ni också från handledaren via Google Meet. Då vi fortfarande måste anpassa oss till det rådande läget kring covid-19 kommer alltså ni föräldrar inte att kunna komma till skolan på utvecklingssamtal och heller inte följa med in på skolan första dagen. Ni kommer därför behöva säga hej då utanför skolan men självklart kan ni stanna kvar på skolgården för att finnas i närheten om det skulle behövas.

Vi kommer att fortsätta att följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten; genom att försöka hålla avstånd och se till att det finns handsprit utplacerat och så vidare. Det är fortsatt viktigt att vara uppmärksam på symtom, så känner man sig lite krasslig eller har andra symtom ska man stanna hemma. Detta gäller både elever och personal. Om det kommer nya direktiv så återkommer jag med information.

Kommunikation
Som ni säkert förstår kommer stor del av kommunikationen mellan hem och skola under början av terminen att ske på distans/digitalt. Jag kommer, precis som tidigare år, att skriva rektorsbrev med jämna mellanrum. Ni kommer även att få veckovisa mail med information från barnens handledare. Det är i första hand till handledaren du som vårdnadshavare vänder dig när du vill komma i kontakt med skolan gällande ditt barns studiesituation. Gäller det mer ämnesspecifika frågor vänder ni er till ämnesläraren och alla mailadresser finns på vår hemsida. Givetvis går det också bra att vända sig till mig så ska jag försöka att hjälpa till.

Prioriterade område 21/22
Inför varje läsår gör vi i personalen en kvalitetsplan för att förbättra verksamheten. Vi utgår bland annat från betygsresultat och de stora enkäter som elever, vårdnadshavare och personal svarar på varje år. I år kommer vi att koncentrerar oss på organisation och undervisning. Det innebär bland annat vi kommer att fortsätta att förfina arbetet med en väl fungerande årskurs 4-6-organisation med “mellanstadietänk” och att ta oss tillbaka till vanligt arbete i ämnesworkshop för årskurs 7-9. Vi måste också jobba vidare för att eleverna ska förstå de olika kunskapskraven i olika ämnen. Vi kommer även börja sätta oss in i de nya reviderade kursplanerna som gäller från och med 1/7-2022. Det arbetet gör vi tillsammans med andra Kunskapsskolor för att få det så likvärdigt som möjligt.

Betygsresultat 20/21
Betyg är något som både elever och vårdnadshavare är intresserade av. Betygsresultaten såg mycket bra ut för alla årskurser och eleverna i årskurs 9 gick ut med ett genomsnittligt meritvärde på 277 poäng och 99% av eleverna var fullt behöriga till gymnasiet. Det ger oss gott hopp även för det här läsåret och vi vill alltid försöka att bli lite bättre!

Preliminärt kalendarium 21/22 (uppdateras på hemsidan)
ht-21
17/8 Skolstart för åk 4-6
18/8 Skolstart för åk 7-9
12/10 Halv studiedag (eleverna lediga efter lunch)
1-5/11 Höstlov
16/12 Studiedag (eleverna lediga)
21/12 Terminens sista dag
vt-22
10/1 Terminsstart för samtliga elever
31/1 Studiedag (eleverna lediga)
28/2-4/3 Sportlov, v.9
11-14/4 Påsklov, v.15
29/4 Halv studiedag (eleverna lediga efter lunch)
27/5 Lov - Kristi Himm.
15/6 Läsårets sista dag

Till sist vill jag än en gång hälsa nya elever och vårdnadshavare extra välkomna till Kunskapsskolan Spånga! Har ni frågor och funderingar- hör av er!

Med hopp om ett riktigt fint läsår tillsammans!
Gunilla Persson, Rektor
073-3137148
gunilla.persson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.