Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej alla elever och vårdnadshavare på Kunskapsskolan Spånga!

Varmt välkomna till läsåret 22/23 och lite extra varmt välkomna till alla er nya elever och vårdnadshavare! Jag hoppas att ni alla har njutit av sommaren och det fina vädret som verkar hålla i sig. Det är varmt i skolan så jag påminner om vikten av att eleverna dricker vatten under skoldagen för att orka koncentrera sig, så skicka gärna med en vattenflaska som eleverna kan fylla med vatten.

Ny läroplan gäller från denna termin
“Lgr 11” ersätts från och med nu av “Lgr 22” som den nya läroplanen heter. Vi har redan kommit väldigt långt med att förbereda oss och kommer fortsätta att samverka kring förändringar och nyheter. Införandet av den nya läroplanen innebär förändringar i kunskapskraven, betygsskalan F till A är samma som tidigare.

Några av förändringarna är att fakta och förståelse betonas mer, för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig, skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt. Det som idag heter kunskapskrav byter namn till betygskriterier för bedömning och är mindre detaljerade.

Alla ändringar tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Det betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan

Logga in i Kunskapsporten som vårdnadshavare
Vi förväntar oss att du som förälder är delaktig i ditt barns skolgång. Om du har barn i årskurs 4-9 är bästa sättet att varje vecka sätta sig en stund med sitt barn och be barnet logga in på Kunskapsporten och visa sin digitala loggbok med sin terminsplanering och även visa arbetsgångar och vilka uppgifter eleven arbetar med just nu.

Som vårdnadshavare har du också möjlighet att logga in genom vår föräldrainloggning och ta del av bland annat ditt barns loggbok i Kunskapsporten utan att ditt barn är med. Du loggar in med BankID. Du kan inte se riktigt allt som du ser om ditt barn själv loggar in.

Gör så här:

  1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
  2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med Mobilt BankID.
  3. Klart!

Behöver du hjälp att hitta i Kunskapsporten är det en god idé att fråga ditt barn.

För teknisk support, synpunkter och förslag på förbättringar, kontakta: vardnadshavarinloggning@kunskapsskolan.se.

Covid-19
Som ni säkert känner till har vi en fortsatt smittspridning av covid-19 i samhället. Jag vill därav uppmärksamma er på att eleverna ska stanna hemma om de känner sig förkylda, även om symtomen är mildad. Vid feber gäller fortsatt att man ska vara feberfri 48h innan man återgår till skolan. Sjukanmälan görs i Skola24. Behöver ni hjälp med inloggningen till Skola24, kontakta handledaren.

Kontakta 1177 om ni känner oro eller är osäkra för vidare råd. Det är individens ansvar att man är frisk när man går till skolan. Är man minderårig är det vårdnadshavarens ansvar.

Nya lagen kring mobiltelefoner i skolan
Under sommaren har en ny lag trätt i kraft som handlar om användandet av mobiltelefoner i skolan, se nedan:

"Från den 1 augusti gäller ändringar i skollagen som innebär att all personal i skolan får göra det som är befogat för att öka tryggheten och studieron. Det kan till exempel handla om att ingripa fysiskt för att avvärja våld och kränkningar. Det blir även enklare för rektorn att ta beslut om avstängning. Samtidigt införs nya bestämmelser som reglerar användning och omhändertagande av mobiltelefoner. Det införs nya bestämmelser om att mobiltelefoner i regel bara får förekomma vid undervisning enligt lärarens instruktioner, det vill säga som ett medel i undervisningen. Mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning får även användas om det sker som en extra anpassning eller särskilt stöd. Privat användning av mobiltelefoner i samband med undervisning är dock som huvudregel inte tillåten. Det tydliggörs nu också under vilka förutsättningar rektorn eller en lärare får omhänderta mobiltelefoner. För grundskolan införs även särskilda bestämmelser om möjlighet för rektorn att besluta om mobilfria skoldagar."

Vi har redan tydliga regler för mobilanvändning på Kunskapsskolan Spånga så för oss innebär det egentligen ingenting nytt men det kan vara bra för er att känna till.

Lov och ledighet
Ledighet beviljas generellt inte under perioden då de nationella proven genomförs för de elever som berörs av dessa. Provdatum finns HÄR

Preliminärt kalendarium lå 22/23
Höstterminen-22
18-26/8 Skoldagar fram t.o.m. lunch,utvecklingssamtal eftermiddag. Skollunch serveras för samtliga elever.
19/9 APT, Klubben stängd,
20/9 Halv studiedag, eleverna slutar efter lunch
17/10 APT Klubben stängd
31/10-4/11 Höstlov
14/11 APT Klubben stängd
22-24/11 Muntliga nationella prov genomförs
25/11 Studiedag
12/12 APT Klubben stängd
15/12 Studiedag
22/12 Skolavslutning

Vårterminen-23
11/1 Skolstart alla elever.11-18/1 Skoldagar fram t.o.m. lunch, utvecklingssamtal eftermiddag.Skollunch serveras för samtliga elever
30/1 Studiedag
27/2-3/3 Sportlov
27/3 APT Klubben stängd
7-14/4 Påsklov
24/4 APT Klubben stängd
1/5 Helgdag
18-19/5 Helgdag och studiedag
22/5 APT Klubben stängd
9/6 Studiedag
15/6 Skolavslutning

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.