Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

maj-22

Hej alla elever och vårdnadshavare!

Vi börjar närma oss slutspurten på detta läsår och vårt fokus ligger på att få alla elever i mål, eleverna kämpar på och lärarna gör sitt yttersta. Våren är alltid en hektisk tid med nationella prov som påverkar hela skolan, samt en hel del andra prov och inlämningar som ska hinnas med.

Samtidigt som vi ror detta läsår iland blickar vi framåt mot kommande läsår och för ett par veckor sedan träffade vi alla nya elever och vårdnadshavare på ett mycket välbesökt välkomstmöte. Vi kommer nästa läsår att behålla samma antal basgrupper som vi haft de senaste två läsåren, dock kommer de att fördelas med tre basgrupper i årskurs 4, tre i årskurs 5 och fyra i årskurs 6. I årskurs 7-9 är det sex basgrupper i varje årskurs precis som tidigare.

Elev- och föräldraenkät
Tack till er som besvarade vår elev- föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Vi har precis börjat att analysera resultatet för att se vad vi behöver förbättra och förändra inför nästa läsår. Vi ser att det är en del skillnader mellan årskurserna men på det stora hela har trivseln blivit bättre medan arbetsron har blivit något sämre igen.

Efter vårt analysarbete kommer vi att bestämma vilka prioriterade områden vi kommer att fokusera på under läsåret 2022/2023 men ett stort område kommer givetvis också att vara att implementera den nya läroplanen som börjar gälla 1 juli.

Byte av modersmålsleverantör
Från och med nästa läsår kommer våra elever att få modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål via skolhuvudmannen Linguista. De elever som läser arabiska kommer att ha samma upplägg som tidigare.

Linguista erbjuder både närundervisning och fjärrundervisning. Det gör det möjligt för fler elever att få undervisning och studiehandledning på sitt modersmål samtidigt som eleverna kan interagera med och lära känna andra med samma modersmål. När ett fåtal elever läser språket sker undervisningen via fjärr, och kan då samordnas med flera skolor. Det innebär att eleverna deltar från sin egen skola genom Google Meet och får undervisning tillsammans med andra elever som har samma modersmål. En handledare på plats på varje skola kommer att starta upp undervisningen och finnas tillgänglig under hela undervisningspasset.

Under de senaste tre åren har vi haft ett projekt där vi tagit fram en välfungerande modell för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål via fjärrundervisning. De elever som fått undervisning och handledning på arabiska har varit en del av detta projekt. Dessa elever kommer att fortsätta med samma lärare och upplägg som tidigare.

Precis som tidigare kommer också vi att anpassa undervisningen och handledningen utifrån varje elev. Linguista har alltid som ambition att arbeta i tät dialog med vårdnadshavare genom uppstartssamtal och kontinuerlig uppföljning av studieresultat.

Vi kommer att höra av oss till er vårdnadshavare med mer praktisk information i början av nästa läsår. Om ni vill ha mer information eller ställa frågor till medarbetare på Linguista så kan ni vända er till Susanna Caliolo, ansvarig för de pedagogiska delarna, eller Joakim Bodén, chef för verksamheten. Dessa nås via info@linguista.se eller 010-142 16 16.

Junidagar
Även om det är hektiska dagar här på slutet så händer det en hel del kul också precis som sig bör med till exempel utflyktsdagar, Kunskapsjoggen och den årliga fotbollsmatchen mellan eleverna i årskurs 9 och lärarna. I år hoppas vi också kunna ha en kort gemensam skolavslutning utomhus på förmiddagen onsdag 15/6 dit även vårdnadshavare är välkomna. Mer information om allt detta kommer i veckobreven från respektive årskurs.

Preliminärt kalendarium lå 22/23

Ht-22
18/8 Läsårsstart: elever
31/10-4/11 Lov
22/12 Avslutning

Vt-23
11/1 Läsårsstart: elever
27/2-3/3 Lov
7-14/4 Lov
19/5 Lov
5/6 Lov
15/6 Avslutning


Med önskan om en riktigt fin sommar till er alla,
Gunilla Persson, rektor Kunskapsskolan Spånga

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.