Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Oktober 2022

Hej alla vårdnadshavare och elever!

Efter en intensiv period är det snart dags för höstlov, som sedan några år tillbaka också kallas för läslov. Ni kanske har hört talas om trenden som finns på TikTok som kallas BookTok. Tack vare BookTok har läsintresset bland ungdomar ökat igen, vilket är väldigt roligt! Att träna sin läskondition är något som alltid är bra, såväl för barn och ungdomar som för vuxna och jag tycker att höstlovet kan vara ett bra tillfälle för det, oavsett om man är ledig eller inte.

Prognos och mitterminssamtal
Som ni har kunnat se i veckobreven har ni alla bjudits in till mitterminssamtal under vecka 43 eller 45. Vid mitterminssamtalet går handledare och elev igenom hur det går i de ämnen som eleven hittills har läst. Inför samtalet har alla ämneslärare gjort en bedömning och avstämning av visade kunskaper. Mer information om varje ämne hittar ni också i eds. Av erfarenhet vet vi att många elever kan uppleva den här perioden som stressig, då man gärna vill avsluta och vara i fas med sin planering inför lovet. Prata gärna hemma om detta och hur man kan hantera situationer som dessa, så ger ni ett bra stöd och komplement till det stöd eleverna får av sina personliga handledare varje vecka.

Lovskola under höstlovet
På måndag förmiddag, tisdag och onsdag under höstlovet erbjuder vi lovskola till elever i årskurs 8 och 9. Om ditt barn riskerar att inte nå målen i något av kärnämnena kommer ni att få ett erbjudande om lovskola nämnda dagar. Får ni inget erbjudande om lovskola betyder det att era barn i nuläget ser ut att nå minst grundläggande kunskaper i dessa ämnen.

Extra studietid/läxhjälp
Varje tisdag och torsdag morgon klockan 08.10-09.10 finns det möjlighet till extra studietid/ läxhjälp i matsalen för de elever som vill. Det finns lärare på plats och det är ett utmärkt tillfälle att få arbete gjort så att man slipper göra för mycket skolarbete hemma.

Sociala medier/snapchat
Det som händer på skolan påverkar eleverna på fritiden och vice versa. På skolan har vi mobilförbud men det som händer på sociala medier påverkar ändå skolarbetet och elevernas mående. Den mest populära meddelarfunktionen bland barn just nu är Snapchat. En undersökning gjord av Statens medieråd visar att 78 procent av de 9-12-åringar som finns på sociala medier använder Snapchat och det är också där som vi på skola upplever att de flesta kränkningar sker. Jag vill därför påminna om att åldersgränsen för de flesta sociala medier är 13 år och givetvis ska man inte skriva något på nätet som man inte skulle säga till någon öga mot öga. Det är också skillnad på att säga en sak högt mot att skriva det på nätet då det kan få stor spridning.

Idrott/mindre schemaförändringar
Vecka 45 börjar vi med inomhusidrott igen. Årskurs 4-5 har idrott på skolan och årskurs 6-9 kommer att ha sin idrottsundervisning i Tenstahallen och vi hyr bussar som tar eleverna till och från idrotten. Detta kommer att innebära mindre schemaförändringar som kommer att synas i skola24 under vecka 44.

Halloween-firande
Traditionsenligt firar vi Halloween på skolan dagen innan det blir höstledigt för de flesta. De elever som vill klär ut sig och pris till bäst utklädda i varje årskurs delas ut. Heltäckande ansiktsmask och vapenliknande föremål är ej tillåtna.

Hösthälsningar
Gunilla Persson, rektor Kunskapsskolan Spånga

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.